Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ? 21 lutego 2020

Z profesorem Marianem Bugajskim rozmawia Dorota Zyń?Horbaczewska.

Nowo wybrany parlament a Rada Języka Polskiego

Z profesorem Marianem Bugajskim rozmawia Dorota Zyń ? Horbaczewska.

Oczekiwania Rady Języka Polskiego

Z profesorem Marianem Bugajskim rozmawia Dorota Zyń ? Horbaczewska – Panie Profesorze, jakie są losy sprawozdania Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk ze stanu ochrony języka polskiego, dla Sejmu i Senatu RP ? Jest Pan członkiem rady, która ten dokument przygotowywała i wyrażała ogromne zaniepokojenie. Przypomnijmy! Z czego to zaniepokojenie wynikało? Niepokoi nas […]

Winobranie

Z profesorem Marianem Bugajskim rozmawia Dorota Zyń ? Horbaczewska.

Siła słowa

Z profesorem Marianem Bugajskim rozmawia Dorota Zyń ? Horbaczewska.

Grzeczność językowa

Z profesorem Marianem Bugajskim rozmawia Dorota Zyń ? Horbaczewska.