SDRP

Lubuski Oddział SDRP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SDRP) to organizacja społeczna i zawodowa skupiająca dziennikarzy, utworzona po roku 1989 w miejsce istniejącego wcześniej, utworzonego po wprowadzeniu stanu wojennego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL.

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Warszawa, organizacja ma też swoje oddziały terenowe w innych miastach. Zgodnie ze statusem członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Polski oraz państw Unii Europejskiej „mający prawo stałego pobytu w Polsce, których zasadniczym źródłem utrzymania jest wykonywanie od co najmniej dwóch lat pracy dziennikarskiej”, jak również emeryci ( i renciści) – byli dziennikarze. Po ostatnich nowelizacjach Statutu ( w 2004 i 2008 roku) członkami Stowarzyszenia mogą być nie tylko dziennikarze prasowi i radiowo-telewizyjni, ale także ci działający w internecie.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia Dziennikarzy RP są:

  • Zjazd Delegatów
  • Zarząd Główny
  • Główna Komisja Rewizyjna
  • Naczelny Sąd Dziennikarski
  • Identyczna struktura władz występuje na szczeblu oddziałów terenowych SDRP

Siedziba Zarządu Głównego SDRP mieści się przy ul. Foksal 3/5, a przewodniczącym Zarządu Głównego jest Jerzy Domański. Prezydium w składzie Sławomir Pietrzyk (wiceprzewodniczący), Andrzej Maślankiewicz (sekretarz generalny), Ireneusz Michał Hyra (skarbnik), Tomasz Miłkowski (sekretarz do spraw międzynarodowych), Hanna Świeszczakowska-Mazur (członkini).