Liberum veto, czyli ostatnie posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Seniorów.

22 maja 2023 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego – VII sesja drugiej kadencji na mocy ustawy z 9 marca 2023 roku była ostatnim uroczystym spotkaniem przedstawicieli lubuskich organizacji senioralnych.

Wyrusz z Nami na pieszą wycieczkę

Z Hanną Żytkowską prezeską Klubu Turystyki Pieszej ” Nasza Chata” rozmawia Ryszard Waldun

8 maja na Cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim jak co roku obchodzono uroczystości patriotyczne z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Druga Wojna Światowa zakończyła się podpisaniem przez Niemcy bezwarunkowej kapitulacji. O godz. 22,30 według czasu środkowo-europejskiego feldmarszałek Keitel podpisał akt kapitulacji. W Moskwie w momencie podpisywania kapitulacji było już po północy, dlatego Rosjanie zakończenie wojny obchodzą 9 maja. Echa wojny umilkły w Europie chociaż ona trwała jeszcze na Dalekim Wschodzie i na Pacyfiku. W Polsce […]

232 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni zwany wielkim przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii Polski jako Konstytucja 3 Maja.

Była to druga na świecie po konstytucji amerykańskiej i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Głównym autorem Konstytucji był król Stanisław August Poniatowski. Istotny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Konstytucja m in. ograniczała nadmierne przywileje szlachty. W akcie […]

Integrowali się w trakcie sadzenia lasu

Seniorzy z Gorzowa wspólnie z uczniami SP 15 oraz szkoły średniej Mistrzostwa Sportowego w piątek 14 kwietnia sadzili buki w Nadleśnictwie Kłodawa.

Katyń… ocalić od zapomnienia…

Marian Hemar w wierszu „KATYŃ” napisał…tej nocy zgładzono Wolność. W katyńskim lesie… Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogła ich wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogła błagać o litość, ni wezwać znikąd pomocy. W podartym jenieckim […]