Aktualności

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.
„Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich narody. Jest zobowiązaniem żołnierzy wobec państw i narodów, stanowi źródło ich siły moralnej. Zgodnie z postanowieniem ustawy żołnierz Sił Zbrojnych składa przysięgę wojskową. Żołnierz składający przysięgę wojskową może – w zależności od własnego sumienia – odstąpić od wypowiedzenia ostatniego zdania roty. Składanie przysięgi wojskowej następuje w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym”. 9 grudnia br. 155 elewów DZSW z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej złożyło uroczystą przysięgę wojskową na sztandar jednostki na Rynku Miejskim w Zbąszyniu. Przysięgę odebrał Dowódca Brygady, gen. bryg. Sławomir Kocanowski. Zgodnie z przywołanym ceremoniałem odbyło się uroczyste ślubowanie Ojczyźnie a najlepsi mieli zaszczyt dokonać tego na sztandar jednostki. Żołnierze oraz ich rodziny którzy osiągnęli najlepsze wyniki szkoleniowe i wykazali się największym zaangażowaniem otrzymali listy gratulacyjne. Przysięga wojskowa to wielkie przeżycie dla każdego żołnierza i ich rodzin, bo tego dnia żołnierze pochodzący nie tylko z lubuskiego, ale i innych regionów Polski przysięgali służyć wiernie i z poświęceniem Ojczyźnie. Przyszli z cywila i podjęli decyzję, aby związać się z Dobrowolną Zasadniczą Służbą Wojskową, aby w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym. Elewi DZSW zakończyli pierwszą część szkolenia. Gdzie pod dowództwem doświadczonej kadry instruktorów uczyli się na poligonie i koszarach batalionu dowodzenia i 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej z 17 WBZ. Po złożeniu przysięgi żołnierze jeszcze przez kolejne 11 miesięcy będą uczyć się wojskowego rzemiosła. Część uroczystą zakończyła defilada pododdziałów. Tego uroczystego dnia także zaproszeni goście i rodziny żołnierzy mogli dowiedzieć się na czym polega służba ich bliskich oraz zobaczyć wojskowy sprzęt będący na stanie brygady i skosztować smacznej żołnierskiej grochówki.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]