Aktualności

UWAGA WYSADZANIE!

Krośnieńscy saperzy z 5 Kresowy Batalion Saperów im. płk. Konstantego Pierewoz-Markiewicza jako samodzielny pododdział wojsk inżynieryjnych Sił Zbrojnych RP przez kilka grudniowych dni brali udział w doskonaleniu swoich umiejętności z materiałami wybuchowymi w zajęciach minerskich. W związku z tym, że służba sapera jest niezwykle odpowiedzialna a przy tym niebezpieczna i obciążająca psychicznie potrzebne są nie tylko odpowiednie predyspozycje, ale i odpowiednie fachowe przygotowanie. Saper myli się tylko raz. „Czasem niszczyć, często budować, zawsze służyć – ta maksyma przyświeca saperom w każdym dniu ich służby. Aby, nie popaść w rutynę systematycznie odbywają specjalistyczne szkolenia, każde z nich jest inne. Należy podkreślić, iż przy tego typu zajęciach niezwykle ważna jest znajomość przepisów bezpieczeństwa. Każdy materiał wybuchowy niesie ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwo”. W tych zajęciach żołnierze z kompanii: dowodzenia, kompanii drogowo-mostowej oraz kompanii saperów ćwiczyli przez 10 dni np. jak wysadzić betonowy most do czego potrzebny jest specjalistyczna wiedza jak założyć ładunek wybuchowy, jakiego rodzaju i ilości użyć materiału wybuchowego. Tego doskonalili wojskowy inżynierowie, aby w przyszłości móc niszczyć różnego rodzaje konstrukcje metalowe, drewniane czy betonowe. Budowali oni ogniowe, elektryczne sieci wybuchowe z wykorzystaniem STS detonacji ciągłej. Doświadczeni saperzy szkolili się w gruncie metodą wybuchową: wykonywanie leja, rowu przeciwczołgowego, czy ukrycie na czołg. W trakcie swoich zajęć wykorzystywali Zestawy Minersko-Rozpoznawcze i samochody ciężarowo-terenowe które są na stanie tego pododdziału. Stara maksyma głosi „im więcej potu na poligonie tym mniej krwi na polu walki” to dzięki profesjonalnemu wyszkoleniu i zaangażowaniu krośnieńskich saperów mogą oni i ich najbliżsi mieć nadzieję na nieustające saperskie szczęście. A ich przełożeni mają i będą mieli zadowolenie i dumę z podwładnych. Bo saperzy mają sporo zadań w czasie pokoju. Zajmują się między innymi neutralizacją pocisków powojennych (a w Polsce nadal jest ich sporo). Biorą także udział w klęskach żywiołowych i akcjach ratowniczych w kraju oraz w misjach wojskowych poza granicami Polski (w tym z udziałem krośnieńskich saperów) Wielkie podziękowania za poświęcenie saperskie od zarania dziejów po dzień dzisiejszy taki jak ten na poligonie.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]