Promocja książki Marka Staniszewskiego

Z Markiem Staniszewskim, autorem książki „Dawid Kujawa, żużlowy mistrz świata, jakiego nie znamy?, rozmawia Marzena Wróbel-Szała.

Idea Tomasza Judyma wciąż żywa w winnym grodzie

Przy Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze działa Społeczny Ruch ds. Zrównoważonego Rozwoju Oddziału Onkologicznego.

Krótko i na temat

Z Mariuszem Potockim dyrektorem, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp, rozmawia Ryszard Waldun.

Polski Czerwony Krzyż jest wszędzie i dla wszystkich

Z Bogusławą Fediuk-Pelińską rozmawia Andrzej Lambryczak.