Gra słów

Z profesorem Marianem Bugajskim, językoznawcą i medioznawcą, członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk rozmawia Dorota Zyń – Horbaczewska.

Liberum veto, czyli ostatnie posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Seniorów.

22 maja 2023 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego – VII sesja drugiej kadencji na mocy ustawy z 9 marca 2023 roku była ostatnim uroczystym spotkaniem przedstawicieli lubuskich organizacji senioralnych.

Wyrusz z Nami na pieszą wycieczkę

Z Hanną Żytkowską prezeską Klubu Turystyki Pieszej ” Nasza Chata” rozmawia Ryszard Waldun

8 maja na Cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim jak co roku obchodzono uroczystości patriotyczne z okazji rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Druga Wojna Światowa zakończyła się podpisaniem przez Niemcy bezwarunkowej kapitulacji. O godz. 22,30 według czasu środkowo-europejskiego feldmarszałek Keitel podpisał akt kapitulacji. W Moskwie w momencie podpisywania kapitulacji było już po północy, dlatego Rosjanie zakończenie wojny obchodzą 9 maja. Echa wojny umilkły w Europie chociaż ona trwała jeszcze na Dalekim Wschodzie i na Pacyfiku. W Polsce […]

232 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni zwany wielkim przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii Polski jako Konstytucja 3 Maja.

Była to druga na świecie po konstytucji amerykańskiej i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Głównym autorem Konstytucji był król Stanisław August Poniatowski. Istotny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Konstytucja m in. ograniczała nadmierne przywileje szlachty. W akcie […]

Gra Słów

Z profesorem Marianem Bugajskim , językoznawcą i medioznawcą, członkiem Rady Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk rozmawia Dorota Zyń–Horbaczewska. Panie Profesorze, jakie tajemnice kryją nazwy miast, miasteczek , a także rzek? Ot…choćby w województwie lubuskim: Żary, Żagań? Spróbujmy rozszyfrować…Czyżby żar, żagiew? A może pożar? Może lepiej nie mówmy o tajemnicach, bo to nie są jakieś […]