Aktualności

Konkurs na Młodzieżowego Dziennikarza Roku Województwa Lubuskiego

To pierwszy taki konkurs organizowany dla młodych Lubuszan. Skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaangażowanych w pracę dziennikarską, pragnących sprawdzić swoje siły przy tworzeniu tekstów o głębszym, regionalnym znaczeniu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 3 kategoriach tematycznych dotyczących demokracji, promowania ochrony środowiska i ekologii oraz promowanie zdrowego stylu życia. Osobną kategorią będzie konkurs na najciekawszą gazetkę szkolną.
Pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oddział Lubuski w Zielonej Górze. To ogólnopolska organizacja zawodowa i twórcza skupiająca kilka tysięcy dziennikarzy w całym kraju.
– Jako Stowarzyszenie staramy się dbać o ochronę wolności słowa, pluralizm mediów, rzetelność i etykę dziennikarską – mówi Marzena Wróbel-Szała, Przewodnicząca Zarządu Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. – Chcemy także wspierać i rozwijać twórczość dziennikarską wśród młodego pokolenia – dodaje.
Oceny prac dokona Jury złożone z profesjonalnych dziennikarzy, związanych z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas Uroczystej Gali zaplanowanej na wrzesień br.
Konkurs zostanie ogłoszony w ostatnim tygodniu maja 2023 roku, termin nadsyłania prac upłynie 30.06.2023.
Wszelkie szczegóły dostępne będą na profilu SDRP na Fb oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej dziennikarzelubuscy.pl

REGULAMIN Konkurs na Młodzieżowego Dziennikarza Roku

KARTA ZGŁOSZENIA Konkurs

Inne z sekcji 

ULICZNI KUGLARZE

W dniach 22-23 sierpnia tego roku zielonogórski deptak opanowali uliczni kuglarze z zagranicy. Wszystko za sprawą kolejnej edycji obwoźnego festiwalu Busker Tour gdzie mieszkańcy mogli podziwiać ciekawe pokazy artystów ulicznych, iluzjonistów oraz akrobatów z Japonii, Włoch, Bułgarii, Malezji, Argentyny. Była to idealna impreza adresowana do wszystkich, którzy umieją się wspólnie bawić którzy akurat znajdowali się […]

Festiwal Różnorodności 2023 przeszedł do historii

Wiele gwiazd na wojewódzkim Festiwalu Różnorodności w dwóch blokach muzycznych: ukraińskim i romskim, to czekało na gorzowian w niedzielne późne popołudnie na Starym Rynku.