?ZGODA? sprawia przyjazne życie?

Szwajcarskie czteroletnie doświadczenia uspasabiają mnie do nowej życiowej fazy.

Wywiad z Sędzią Adamem Strzemboszem

Andrzej Żywień. Panie Prezesie. W Pańskiej książce ?Między prawem a sprawiedliwością? jeden z rozdziałów zatytułowany jest ?przerwana emerytura?. Dlaczego zdecydował się Pan przerwać tę emeryturę?