Kultura

Pomaluj swój świat takim, jakim go widzisz.

Pikturoterapia, czyli leczenie malarstwem zaburzeń zdrowotnych przez zajęcia z rysunku i malowania obrazów, (m.in. wykorzystując akwarelę, malarstwo olejne oraz inne techniki malarskie). Z takim projektem postanowiło się zmierzyć Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. W tym celu zawiązała się grupa nieformalna na czele z artystką malarką Leną Kot pod patronatem TMZK. Było to pokłosiem organizowanych wystaw malarskich o tematyce pejzaży nadodrzańskich. Jedna z wystaw trafiła za mury XVI wiecznego pałacu w Zaborze/k Zielonej Góry gdzie mieści się Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. Pensjonariusze tej medycznej placówki byli jednymi z odbiorców tej duchowej uczty. Do takiego stopnia ich wystawa zachwyciła, że poprosili o możliwość osobistego pokrywania farbą wizji otaczającego ich świata. Rzecz jasna nie mieli przygotowania plastycznego żeby to czynić samodzielnie. W tym celu TMZK i CLDiMzZP porozumiało się i opracowało stosowny projekt terapii przez sztukę a wniosek skierowano do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z zamiarem otrzymania grantów na realizację. Zaangażowanie w projekt miało być oparte o wolontariat jak wiele innych działań towarzystwa na rzecz krzewienia kultury w społeczeństwie. Projekt miał umożliwić młodzieży zwłaszcza tej kreatywnej okazanie przywiązania do swej małej ojczyzny i otaczającego ich świata za pomocą operowania kolorami farb na warsztatach zakończonych wystawą własnych prac. Niestety nie będzie dane młodym pacjentom centrum leczniczego dostąpić tych zajęć, bo projekt nie zdobył wymaganych punktów do zakwalifikowania!. Program był przejrzysty i ogólnie dostępny, ale niestety nie spełniliśmy warunków. Nie otrzymanie grantu na realizację tego projektu w żaden sposób nie zaprzepaści projektu nadal będziemy poszukiwać wsparcia dla tego projektu gdzie indziej, bo idea traktowania wszystkich dzieci jednakowo z należytą empatią poszanowanie godności chorych jest jednym z naszych celów. Wspomożemy szpital w jego zadaniach, który oprócz leczenia farmakologicznego prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne a projekt wpisuje się w zadania towarzystwa, aby zwiększać zaangażowanie społeczeństwa w życiu publicznym przez artystyczną edukację i równego traktowania w społeczeństwie młodzieży przebywającej na leczeniu. Nie chodzi tu o działaczy towarzystwa, którym zajęć nie brakuje, lecz o młodzież pozbawioną radości udowodnienia swej ambicji, że mimo choroby są wartościowi, że potrafią tyle samo, co ich zdrowi rówieśnicy a uczestniczenie w zajęciach plastycznych pozwoliłoby im na zapomnienie o swych dysfunkcjach. Moim zdaniem strukturalne rozwiązanie finansowe byłoby idealnym wsparciem misji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, którego troską jest dobro małoletniego pacjenta i zapewnienie mu wszechstronnego rozwoju i powrotu do zdrowia psychicznego. TMZK będzie wspierać młodzież w spełnieniu ich marzeń i szukać wsparcia u innych darczyńców, którym nie obca jest idea korczakowska ?Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumować i kochać?.?. Chcemy wspólnie z innymi przyjaciółmi, którym nie obca jest empatia do dzieci rozbudzać marzenia i inspiracje być może odkrywać talenty a marzenia zamieniać na prace plastyczne. Taka korczakowska szkoła marzeń tylko tyle i aż tyle.

Inne z sekcji 

Jubileusz w stylu retro

W wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie odbyło się  spotkanie  jubileuszowe gorzowskiej kapeli ” Retro”. Członkowie kapeli podkreślają, że  25 lat szybko minęło. Dzisiejszy koncert jubileuszowy poświęcony był Ani Stawskiej, która  była  wokalistką Kapeli „Retro”, ale  przegrała  walkę z chorobą  i niedawno zmarła. Katarzyna Miczał, która wraz z zespołem  wystąpiła w trakcie  uroczystości, wspomina […]

Nowy spektakl żarskiego kabaretu

Kabaret literacki „Oj, Tam! Oj, Tam!” działający przy Żarskim Domu Kultury po przerwie spowodowanej pandemią wznawia swoja działalność i zaprasza na spektakl „Szejk szuka żony”.