Aktualności

Wręczono Lubuskie Wawrzyny 2022

Gala Lubuskich Wawrzynów 2022 już za nami, a co za tym idzie, opadły emocje i można przystąpić do planowania jubileuszowej 30 edycji. Organizatorem tegorocznej edycji były obie lubuskie biblioteki – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. W tym roku statuetki wraz z dyplomami rozdawano w kategoriach: dziennikarskiej, literackiej i naukowej. Jak przyznało jury (uznani naukowcy literaturoznawcy, i dziennikarze) nie mieli oni łatwego zadania.
Lubuski Wawrzyn Dziennikarski trafił słusznie do Zbigniewa Borka za materiały opublikowane w tygodniku „Polityka”: „Niechęć do kwadratu”, „Witajcie w Nibylandii”, „Żaden pożytek z tego wirusa”, „Żrąca miłość”.
Lubuski Wawrzyn Literacki w dwóch kategoriach otrzymali: proza Waldemar Szymczak za książkę „Odwyk z dorosłości” za poezję nagrodę otrzymał Michał Banaszak.
Lubuski Wawrzyn Naukowy trafił do Karola Siemaszki za publikację “Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na tzw. Ziemiach Odzyskanych w świetle orzecznictwa sądów okręgowych w Zielonej Górze i Głogowie z siedzibą w Nowej Soli w latach 1945-1950”.
Ponadto wręczono Dyplomy Honorowe za całokształt twórczości dla: J. Gąsiorka, B. Iskra-Kozińskiej oraz M. Szafran.
Dyplom oraz nagroda Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za Debiut Literacki Srebrne Sokole Pióro dla Moniki Dziuba vel Maurycy Dudek,
Małe Srebrne Pióro za najlepszą książkę popularnonaukową ufundowaną przez Rektora UAM w Poznaniu dla Przemysława Karwowskiego, Vademecum winiarstwa na Ziemi Lubuskiej.
Dyplomy za walory edytorskie: „Zostań” autorstwa Jerzego Hajdugi, wydana w Poznaniu w 2022 r. przez wydawnictwo Tercja „Na skrzydłach. O ludziach, ptakach i radości życia” autorstwa Macieja Zdziarskiego. Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2022. Wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną dla młodego dziennikarza do 35. roku życia otrzymał Mateusz Pojnar. Kapituła Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2022 postanowiła przyznać dyplom za całokształt twórczości, otrzymał go: dziennikarz Cezary Galek. Organizatorzy Lubuskich Wawrzynów 2022, na wniosek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, postanowili przyznać dyplom za całokształt twórczości panu Eugeniuszowi Kurzawie. Przyznano też nagrody czytelników: Dariusz A. Rymar za książkę „Nie ma wolności bez Solidarności. Demonstracja z 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim – geneza, przebieg i następstwa”, Gorzów Wielkopolski 2022 (Wydawca: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim).

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]