Aktualności

W służbie Bogu i ludziom

W dniu 10 marca 2023 roku odbyła się gala wręczenia dorocznych wyróżnień i medali nadawanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej za wybitne osiągnięcia dla naszej małej ojczyzny. Medalem KROŚNIANIN ROKU 2022 wyróżniono Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Medalem ZASŁUŻONY DLA ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ wyróżniono 18 osób.
Szanowni Państwo !
W roku 966 nastąpił chrzest Polski. Uważa się że od tego okresu nastąpił proces chrystianizacji Polski a co za tym idzie naszego miasta . W latach 1201-1238 w Krośnie na piastowskim zamku często przebywała św. Jadwiga z mężem Henrykiem Brodatym. To właśnie św. Jadwiga budowała pobożności w naszym mieście, troszczyła się o biednych i chorych, pomagała budować kościoły. Staraniem św. Jadwigi przybyli do Krosna franciszkanie i dominikanie. To oni utwierdzali na tym terenie życie religijne. Niestety, reformacja zniszczyła w Krośnie katolicyzm, niemczyzna zaś polskość. W międzyczasie kościoły ulegały wielokrotnym pożarom. W lutym 1945 r. po 6 wiekach Krosno Odrzańskie powróciło do Polski a wraz z tym kościoły. We wrześniu 1945 dokonano erekcji katolickiej parafii. Najtrudniejsze obowiązki związane z organizowaniem życia parafialnego i dostosowywania kościołów poewangelickich do kultu katolickiego przypadają na pierwszych administratorów parafii: ks.  S. Jankowskiego, ks. J. Pawłowicza, którzy przybyli tu z wysiedlonymi katolikami z terenów wschodnich.
Obecnie w mieście mamy dwa kościoły a w całej parafii 5 kościołów. Od zakończenia II WŚ po dzień dzisiejszy funkcje parafialnych włodarzy pełniło siedem osób.
ks. STANISŁAW JANKOWSKI Patriota, żołnierz niepodległościowego podziemia, wybitny erudyta -był nietuzinkową postacią, a pamięć o nim przetrwała do dziś. To właśnie jemu przypadła rola organizowania od podstaw życia parafialnego. A trzeba wiedzieć, że działalność kościoła w życiu powojennego miasta była przeogromna. To ksiądz Jankowski przekonywał i zachęcał osadników do zasiedlania naszego miasta.
ks. JÓZEF PAWŁOWICZ Podczas jego włodarzenia parafia wzbogaciła się o nową dotąd nieczynną świątynię, którą jest kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej, mający od wielu lat status kościoła parafialnego.
Pierwsze nabożeństwa zostały odprawione już w roku 1948. Ale za nim to nastąpiło trzeba było wywieźć kilkaset ton okalających kościół gruzów, a wnętrze uporządkować i przystosować do sprawowania katolickiej liturgii..
ks. TADEUSZ SORYS Przybył do Krosna z zaleceniem przeprowadzenia gruntownego remontu kościoła parafialnego. Nie było to łatwe zadanie. Zarówno brak środków jak też nie chętny stosunek miejscowych władz stwarzały często trudne do pokonania przeszkody.
Mimo tych kłopotów kościół odrestaurowano, a ozdobne freski i witraże, których autorami byli zielonogórscy artyści malarze Tadeusz Dobosz i Józef Burlewicz do dziś zdobią parafialną świątynię
ks. kan. STANISŁAW GARNCARZ On i jego następca to osoby najdłużej sprawujący funkcje proboszcza. Przejmował parafię gdy ta liczyła 60 tysięcy wiernych i musiała obsługiwać 9 kościołów. Dzięki jego staraniom i poparciu ks. biskupa ordynariusza Wilhelma Pluty powstały nowe jednostki parafialne w Pławiu, Osiecznicy, Połupinie i Dychowie dzięki czemu kościół mógł lepiej niż dotąd służyć wiernym. Dbał o powołania kapłańskie i zakonne. To właśnie podczas jego włodarzenia kilka osób wstąpiło do seminarium duchownego i do różnego rodzaju zakonów. Sprowadził do Krosna Siostry Betanki i spowodował powstanie parafialnego chóru. Z całą pewnością można powiedzieć o księdzu Garncarzu – budowniczy!. Zradiofonizowanie obydwu kościołów (parafialnego i św. Andrzeja), budowa od podstaw budynku katechetycznego, który do dziś dobrze służy społeczności ludzi wierzących oraz nieustające remonty obydwu świątyń i plebani nie należało do łatwych zadań. Umiał – jak żaden inny proboszcz – dogadać się z miejscowymi władzami. Był osobą lubianą nawet przez te władze co zaowocowało – po latach gdy opuścił już Krosno – nadaniem mu tytułu Honorowego Obywatela Miasta.
ks. kan. MIECZYSŁAW PYTKA Wiekopomnym dziełem tego proboszcza było zainstalowanie blachy na dachach obydwu kościołów. Było to przedsięwzięcie wielkie i niezwykle kosztowne, które załatwiło problem na chyba kilkaset lat. Dotychczasowe próby z przekładaniem dachówek były „skuteczne” tylko do pierwszych porywów wiatru. Dużym przedsięwzięciem było wykonanie estetycznej elewacji przy kościele parafialnym. Remontów, których się podjął było naturalnie znacznie więcej. Podczas jego włodarzenia parafią miała miejsce największa w tym wieku powódź, która nie ominęła i kościelnych budynków położonych w najbliższym sąsiedztwie rzeki Odry. Jej niszczycielskie skutki trzeba było usunąć i zabezpieczyć gdyby kataklizm miał kiedyś powrócić.
ks. IRENEUSZ ŁUCZAK Przeprowadził kapitalny remont budynku po odejściu z Krosna Odrzańskiego sióstr zakonnych – Betanek w 2006r. przystosowując budynek do zamieszkania przez trzech wikariuszy. Rozpoczął remont elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Ap. z poważną pomocą finansową Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim . Wszelkie prace remontowe wykonywane za jego proboszczowania były wykonane na wysokim poziomie z oficjalną dokumentacją i stosownymi pozwoleniami pod nadzorem inspektorów budowlanych i konserwatorskich.

Szanowni Państwo! Zadaniem moim jest udowodnić słuszność przyznanej nagrody przez TMZK co czynię z przyjemnością.

Obecnie parafią Rzymskokatolicką p.w. św. Jadwigi Śląskiej od 2012 roku kieruje ksiądz kanonik Zbigniew Samociak wespół z 2 kapłanami: księdzem Marcinem Pracukiem i księdzem Andrzejem Nowakowskim.
W mieście mamy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej oraz nieco mniejszy kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła.
ks. kanonik Zbigniew Samociak aktualny proboszcz od pierwszych miesięcy urzędowania zajął się wykończeniem remontu kościoła św. Andrzeja Ap. Z jego inicjatywy zabrzmiały po wielu latach milczenia dzwony na kościelnych wieżach w obu kościołach. W kościele św. Jadwigi Śl. zabezpieczono przed degradacją epitafia, które przez wiele lat były poddawane niszczącym warunkom atmosferycznym. W całym kościele wykonano prace przeciwwilgociowe. Przeprowadzono wiele badan archeologicznych na zewnątrz i wewnątrz świątyni.
Aktualnie prowadzone są prace przy dwóch kościołach – wokół kościoła p.w. św. Jadwigi kładziona jest droga procesyjna wraz z oświetleniem z kostki granitowej z wykorzystaniem też kamieni ze starej drogi. Na wieży prowadzone są prace konserwacyjne przy stalowej konstrukcji wieży.
W kościele pw. św. Andrzeja . trwa malowanie ścian i kładzenie nowej podłogi na wzór pierwotnej, której fragmenty jeszcze pozostały. Na suficie odkryto freski pochodzące z pierwotnego wystroju świątyni tj. z 1827r. które postanowiono odtworzyć.
Osobnym zadaniem będzie renowacja zabytkowych organów Sauera z 1900 roku i szafy organowej, które znajdują się w kościele. Kościół ten posiada trzy dzwony z XV i XVII wieku. Oba kościoły są wiekowe a upływający czas tych budowli nie oszczędzał, toteż wymagały pilnego remontu i konserwacji.

Tego wielce skomplikowanego i trudnego dzieła podjął się obecny wśród nas ks. Zbigniew to dzięki wielkiemu zaangażowaniu i osobistej troski Proboszcza nasze krośnieńskie kościoły odzyskują swój blask i nie ulegną dalszej degradacji .Przy tym należy pamiętać o zachowaniu wszelkich ostrożności z uwagi na co rusz odkrywanych np. nagrobkach które muszą być objęte ochroną konserwatorską a to spowalnia remont.

Koleżanki koledzy wszyscy wiemy jakim trudem jest obarczony zwykły domowy remont w dzisiejszych czasach – kryzysu i spowolnienia gospodarczego a co dopiero remont takich dużych budowli sakralnych. Tego trudu podjął się ksiądz Proboszcz wraz z swymi duchownymi współpracownikami oraz przy ogromnej pomocy władz samorządowych z burmistrzem M. Cebulą na czele.

Każdą laudację zaczyna się na ogół od biografii jubilata jednak ksiądz Proboszcz zdystansował się do pomysłu i zamiaru udzielenia mu teraz tego zaszczytnego wyróżnienia. Twierdząc, że jeszcze trwa remont a to co sobie proboszcz zaplanował jeszcze trwa i nie wszystko zostało zrealizowane a zamiary są ambitne. My członkowie TMZK to rozumiemy – poczekamy na kompletne zakończenie remontów i na pewno wówczas docenimy księdza Proboszcza! Bo księdzu Proboszczowi to się należy!

Szanowny Księże Proboszczu, Szanowni Państwo!
Zarząd TMZK w dowód uznania za ogromny wkład i zaangażowanie wszystkich osób duchownych z naszej parafii oraz mieszkańców wspierających przedsięwzięcia remontowe i konserwacyjne infrastruktury sakralnej w naszym mieście wyróżnia-
Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim tytułem i medalem KROŚNIANIN ROKU 2022.
Niech to będzie dowodem naszego wielkiego uznania i szacunku mieszkańców dla duchownych krośnieńskiej parafii  w służbie Bogu i Narodu. Drogi Księże Proboszczu prosimy przyjąć te wyróżnienie w imieniu duchownych oraz wiernych naszej parafii.
Dziękujemy za wszystko i prosimy o więcej ogarniając krośnieńskich duchownych sercem i szacunkiem. Szczęść Boże!

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]