Aktualności

Katyń… ocalić od zapomnienia…

Marian Hemar w wierszu „KATYŃ” napisał…tej nocy zgładzono Wolność. W katyńskim lesie… Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogła ich wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogła błagać o litość, ni wezwać znikąd pomocy. W podartym jenieckim płaszczu martwą do rowu zepchnięto i zasypano ziemią krwią na wskroś przesiąkniętą. By zmartwychwstać nie mogła, ni dać znaku o sobie i na zawsze została w leśnym katyńskim grobie…   

Wydarzenia 1940 roku należą do najhaniebniejszych   kart stalinowskiej polityki sowietów wobec polskiego narodu. Liczba ofiar sowieckiej zbrodni poraża – to ponad 22 tysiące obywateli polskiego państwa zamordowanych strzałem w tył głowy; jeńców wojennych – oficerów i podoficerów. W Katyniu i innych miejscach kaźni zamordowano 18 generałów, 350 pułkowników i podpułkowników, tysiące oficerów, 6000 policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych… Oprócz ofiar zbrodni katyńskiej na cmentarzach na nieludzkiej ziemi spoczywają też dziesiątki tysięcy ofiar stalinowskich czystek. Na Sybir deportowano około 140 tyś. polskich obywateli. Te zbrodnie, które zapadały na najwyższym szczeblu sowieckich władz nigdy nie zostały osądzone. 

Katyńska ma bezprecedensowy charakter. Przede wszystkim z tego względu, że jej ofiarą padły tysiące jeńców wojennych, ludność cywilna których życie znajdowało się pod ochroną prawa międzynarodowego. A ich fizyczna eksterminacja dotyczyła też polskiej inteligencji co miało uniemożliwić odrodzenie się państwa polskiego. Rosja spadkobierca ZSRR w Ukrainie robi to samo mając życie Ukraińców za nic – jak wówczas naszych rodaków. Dziesiątki lat minęło zanim można było powiedzieć kto był zbrodniarzem chociaż w podziemnym obiegu przekazywano sobie prawdę o tych mordach. Nie milczeli poeci a ich wiersze były zabronione przez cenzurę. W wierszu Piero Onifiani- “WSTYD” poeta pragnie, by każdy kto usłyszy o Katyniu płakał „łzami całego świata”. Jest świadomy, że tak okrutnej i nieludzkiej zbrodni dokonali ludzie tacy sami jak on więc „pochyla wzrok”, by ukazać wstyd. Wstyd za bestie bez jakichkolwiek uczuć zdolne zabić drugiego człowieka.   

W środę, 12 kwietnia 2023 roku na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim uczczono 83 Rocznicę Mordu Katyńskiego oraz II Deportacji Polaków na Sybir.   W uroczystości patriotycznej    udział wzięli: nieliczni żyjący krośnieńscy sybiracy, radni samorządu władze miasta i powiatu przedstawiciele   krośnieńskich Jednostek Wojskowych, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, oraz mieszkańcy i młodzież szkolna Krosna Odrzańskiego z nauczycielami. Wszystkie te środowiska reprezentowały poczty sztandarowe. Po odebraniu meldunku od oficera ceremonii przez dowódcę garnizonu ppłk. Maksymiliana Libelte obecnych na uroczystości przywitał Burmistrz Miasta Marek Cebula.  Następnie głos zabrała Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków  Daniela Otlewska.  Na zakończenie odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową a liczne delegacje społeczeństwa ziemi nadodrzańskiej złożyły wieńce przy obelisku „Katyń… ocalić od zapomnienia…”. 

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]