Aktualności

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić”.

Te dumne słowa wybrzmiały w samo południe w Krośnie Odrzańskim 11 lutego br. na Placu Św. Jadwigi Śląskiej, gdzie przysięgę wojskową złożyło 70 kandydatów dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (w skład której wchodzą też żołnierze 5 Kresowego Batalionu Saperów z Krosna Odrzańskiego) oraz ponad 70 ochotników z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To najwyższe zobowiązanie wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego oraz swoich bliskich i licznie zgromadzonych gości ponad 140 żołnierzy złożyło po intensywnym szkoleniu w krośnieńskim garnizonie.
W przypadku terytorialsów musieli oni odbyć szkolenie na poligonie okraszone wczesnymi pobudkami i torami przeszkód przygotowujących do trudu żołnierskiej służby-nie rezygnując z dotychczasowej pracy i nauki. Składający przysięgę żołnierze WOT to m in; uczniowie, studenci, technik weterynarii, nurek czy trener personalny. Wszyscy oni od tej pory będą szkolić się w swoich macierzystych jednostkach, gdzie będą musieli stawiać się na obowiązkowe ćwiczenia rotacyjny. Pełną gotowość bojową osiągną po trzech latach służby. Gdyż misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest nie tylko obrona ojczyzny w ramach sił zbrojnych a przede wszystkim wspieranie lokalnych społeczności w sytuacjach klęsk żywiołowych katastrof czy wypadków. Takie właśnie zadania i misję do wykonania ma 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka. Na takich zasadach i wartościach wielkopolska dwunastka WOT (w struktury, której wchodzi też 152. batalion lekkiej piechoty z Krosna Odrz) – buduje odpowiedzialność za mieszkańców naszego regionu. Wyznacznikiem jest nie tylko obszar na mapie, ale przynależność do społeczności, z której ci żołnierze się wywodzą i znają region jak własną kieszeń. To była podstawowa idea powołania piątego nowego rodzaju sił zbrojnych. W Polsce znamy potencjał WOT poznaliśmy już przydatność w przeciwkryzysowych działaniach na terenie kraju oraz w obronie granicy polsko-białoruskiej. Ten pomysł tak mocno krytykowany okazał się pomysłem właściwym.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego umacnianie patriotyzmu i więzi społeczności lokalnych. Natomiast dzisiejsza przysięga dla elewów DZSW to zwieńczenie miesięcznego intensywnego szkolenia podstawowego. W ramach którego elewi poznali podstawy żołnierskiego rzemiosła. Od 16 stycznia do 11 lutego ponad 70 elewów służby przygotowawczej szkoliło się w strukturach 5 batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim i 3 batalionie piechoty zmotoryzowanej w Wędrzynie. Kurs miał charakter wprowadzający w szeregi obszarów wojskowych, m.in. podstawy żołnierskiego zachowania, szkolenie strzeleckie, przygotowanie do działania na współczesnym polu walki czy terenoznawstwo. Swoją historię będą dalej pisać elewi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej jeszcze przez kolejne 11 miesięcy, na dalszym etapie szkolenia specjalistycznego będą zgłębiać wojskowe rzemiosło, aby po 3 latach osiągnąć status pełnej gotowości.
Po raz pierwszy w województwie lubuskim słowa roty wypowiedzieli jednocześnie elewi 17. WBZ i ochotnicy z 12.WBOT. Na uroczystości oprócz kadry dowódczej obu brygad którą reprezentowali: płk Zbigniew TARGOŃSKI, dowódca 12. WBOT oraz dowódca 17. WBZ płk Sławomir Kocanowski obecni byli m in: poseł na Sejm RP Jacek Kurzępa, wojewoda lubuski Władysław Dajczak a także samorządowcy m in: prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, wicestarosta krośnieński Ryszard Zakrzewski, burmistrz Krosna Odrz. Marek Cebula, wójt gminy Dąbie Bogdan Śnieżek. W trakcie wystąpień towarzyszyły wszystkim wielkie emocje. Wśród przemówień odczytano również list od wicepremiera rządu ministra ON do uczestników uroczystości (mimo zapowiedzi minister Błaszczak był nieobecny-ciekawi mnie na ile żołnierze, kadra, goście, ale i sami mieszkańcy Krosna Odrzańskiego poczuli się zawiedzeni brakiem tak zacnego gościa). Uroczystość ta była też okazją do wyróżnień i wręczenia indywidualnych odznaczeń oraz listów pochwalnych dla rodziców wzorowych żołnierzy. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów obu brygad przy dźwiękach orkiestry wojskowej z Żagania. Po części oficjalnej zaproszeni goście mogli uczestniczyć w pokazie sprzętu i uzbrojenia oraz spróbować smacznej żołnierskiej grochówki. Tym mocnym akcentem wojsko powróciło na dobre do miasta, które zawsze wojskiem stało. Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko!.Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]