Aktualności

GERIATRIA dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami wieku podeszłego.

Geriatria łączy w sobie wiele różnych specjalizacji, aby ograniczyć konieczność wizyt u specjalistów. Jest to dobre rozwiązanie, gdy pacjent w podeszłym wieku ma wiele chorób. Lekarze geriatrzy przyjmują pacjentów, w zależności od ich stanu zdrowia, w poradniach geriatrycznych, w domu chorego lub w szpitalach na oddziałach geriatrycznych. Patrzą na nich całościowo również na leki przypisane przez różnych specjalistów – czy nie mają na siebie niewłaściwego wpływu. W tym roku po wieloletnich staraniach w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kadriologicznym w Torzymiu utworzono odział geriatryczny. Lubuska Społeczna Rada Seniorów od lat konsekwentnie zabiegała o stworzenie takich kierunków leczenia w lubuskim osób starszych, toteż swoje wyjazdowe posiedzenie rada odbyła w nowo powstałym ośrodku geriatrycznym w Torzymiu. Członkowie rady mieli możliwość zapoznać się z programem leczenia oraz zwiedzić pomieszczenia placówki. Z wielką radością i uwagą wysłuchali informacji i prezentacji na temat torzymskiej geriatrii, radni od lat zabiegali o jej utworzenie co nie zawsze znajdowało poparcie i entuzjazm dla jej utworzenia w ówczesnych władzach lubuskiego NFZ. Jak poinformowano nas obecnie szpital czeka na uzyskanie kontraktu dla geriatrii, aby leczyć pierwszych pacjentów w ramach NFZ. Kierunkiem, któremu Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu nadaje szczególnej dynamiki rozwoju jest organizacja lecznictwa geriatrycznego, za którym przemawiają trendy demograficzne. Pierwszym krokiem było uruchomienie poradni geriatrycznej, co miało miejsce w 2015 roku. Następnie powstała koncepcja utworzenia przy Szpitalu w Torzymiu ośrodka, który otoczyłby seniorów kompleksową opieką zdrowotną. Według przyjętych założeń w jego strukturach znalazł się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział Geriatryczny, pomieszczenia fizjoterapii z salami do rehabilitacji oraz strefa dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku. Koszt całej inwestycji to ponad 18,25 mln zł. Dofinansowanie z budżetu Województwa Lubuskiego ponad 17,3 mln zł. Wkład własny szpitala wyniósł 547,6 tys. zł, 150 tys. zł dołożyła Gmina Torzym, a blisko 281 tys. zł pochodziło z PFRON-u. O tym wszystkim dowiedzieliśmy się z prezentacji multi-medialnej prezentowanej przez Prezes Szpitala Katarzynę Lebiotkowską oraz panią doktor Urszulę Kowalec-Hurny – która w sposób zrozumiały odpowiadała na szereg pytań zadawanych przez członków LSRS. To co rzucało się w oczy w trakcie zwiedzania oddziału to bardzo wysoki standard wyposażenia i estetyka pomieszczeń. Wzruszający był też spontanicznie zorganizowany koncert w ramach terapii przez pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego co świadczy, że placówka tętni życiem i jest to placówka na najwyższym poziomie z której lubuskie może być dumne. Tak jak w haśle „Lubuskie warte zachodu” tak ten oddział to już zachód i XXI wiek, w którym w sposób kompleksowy zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów cierpiących na schorzenia wieku podeszłego. Lubuski Szpital Specjalistyczny w Torzymiu zlokalizowany jest w kompleksie leśno-parkowym i dysponuje nowoczesną bazą diagnostyczną, leczniczą i rehabilitacyjną i co najważniejsze zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską. Szkoda tylko że takich ośrodków na takim poziomie jak ten w Torzymiu jest wciąż zbyt mało na niecały milion mieszkańców mamy ok 230 tyś, osób starszych. Jeden ośrodek geriatryczny taki jak ten to stanowczo za mało do tego nadal drastycznie brakuje lekarzy geriatrów. Lubuska Społeczna Rada Seniorów całemu zespołowi oddziału geriatrycznego na czele z prezes Katarzyną Lebiotkowską oraz doktor Urszulą Kawalec-Hurny gratuluje uzyskanych efektów i życzy dalszych sukcesów oraz przyłączamy się do apelu do Lubuskiego Oddziału NFZ o zapewnienie kontraktu i środków na funkcjonowanie geriatrii w Torzymiu.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]