Aktualności

VII Europejski Kongres Samorządów

Instytut Studiów Wschodnich w dniach 11-12 kwietnia zorganizował na wzór Forum Ekonomicznego podobny w formule kolejny już VII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach. Do tego urokliwego XV wiecznego miasteczka wśród mazurskich jezior zaproszono ok 1500 osób. W wydarzeniu wzięli udział liderzy samorządowi przedstawiciele administracji państwowej, świata biznesu, kultury, mediów i organizacji pozarządowych z Kraju oraz z Europy Środkowej i Wschodniej. W śród gości nie zabrakło przedstawicieli województwa Lubuskiego – swoją aktywną reprezentację mieli seniorzy, których reprezentowało 10 radnych Lubuskiego Sejmiku Seniorów. Lubuscy seniorzy mieli do wyboru ponad 100 wydarzeń takich jak: bloki programowe, panele dyskusyjne i warsztaty kongresu, który odbywał się pod hasłem „Budowanie wspólnoty przyszłości”. To była platforma wymiany poglądów doświadczeń i pomysłów pomiędzy przedstawicielami rządu i administracji centralnej a działaczami i liderami polityki lokalnej oraz biznesu krajowego i zagranicznego. Drugiego dnia odbył się najważniejszy dla nas panel poświęcony seniorom który prowadził Koordynator Programu Gmina Przyjazna Seniorom red. Dariusz Mróz, gdzie jedną z panelistek była Przewodnicząca Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów Urszula Chudak. W towarzystwie pozostałych panelistów: Wiesławy Rybickiej-Bogusz oraz posła Filipa Kaczyńskiego. W trakcie gorącej i żywiołowej dyskusji – mimo że panel usytuowano późno na sam koniec kongresu uczestnicy zastanawiali się m in. nad zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa i aktywizacja seniorów. W panelu tym nasza przedstawicielka była bardzo aktywna którą nie mógł zbić z tropu i zgasić poseł Filip Kaczyński, który nie wiedzieć czemu zarzucił paniom, że uprawiają demagogie polityczną na co natychmiast zaprotestowali pozostali uczestnicy, że poseł nie ma racji. Najwyraźniej chciał tym uniknąć rzeczowej odpowiedzi na pytania kierowane do posła i rządu odnośnie nurtujących nas spraw osób starszych. Rozmawiano m.in. o finansowaniu samorządów a dedykowanemu seniorom, o dostępności różnych form pomocowych dla rejonów małomiejskich jak i wiejskich. Mimo że władze centralne zrobiły dużo to nadal jest to niewystarczająco w skali potrzeb i oczekiwań. Wskazywano w jaki sposób władze mogą podnieść komfort życia i bezpieczeństwo zdrowotne seniorów. Wskazano na pilną potrzebę modyfikacji Karty Życia. Konkluzja z tego panelu wynika taka, że wszystko co robi państwo dla seniorów powinno robić z seniorami a nie w zaciszu gabinetów w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb. Seniorzy oczekują nie tylko kolejnej dodatkowej emerytury, ale zintensyfikowania działań państwa do poprawy jakości życia seniorów w Polsce. Nasi lubuscy radni z dumą podkreślali fakt, że województwo lubuskie jako jedyne w Polsce ma funkcjonujący Lubuski Sejmik Seniorów oraz Społeczną Wojewódzką Radę Seniorów jednak tak „słodko” nie jest już w skali kraju. Nadal w wielu gminach i miastach brak jest gminnych rad seniorów a tam, gdzie zostały powołane na podstawie prawa miejscowego są często przysłowiowym kwiatkiem do kożuszka, gdyż brak jest uregulowań krajowych.
Należy pamiętać o tym, że seniorzy nie są jednolici w potrzebach i zapatrywaniach na życie. Inne ma potrzeby senior 60+ a inne senior 80+. A sama oferta socjalna dla osób starszych jest nierówno dostępna. Inne możliwości będą mieli seniorzy miejscy a inne bardziej utrudnione osoby starsze z terenów wiejskich – wykluczonych komunikacyjnie. Na koniec tego panelu, kiedy moderator nie mógł zapanować nad dyskusją nasza lubuska ekipa dała „czadu” odśpiewując piosenkę (nieznanego autora) „…jak dobrze nam dojrzałą piersią chłonąć świat. Każde marzenie nam się spełni, bo każdy senior to nasz brat…”. W dyskusji podkreślano, że wiek to tylko liczba, mimo że często nie jest tak jak w piosence „wesołe jest życie staruszka” to mimo wieku możemy nadal być aktywni doświadczać nowych rzeczy realizować swoje plany i marzenia. Nie mniej aktywnie braliśmy udział w innych dwóch panelach poświęconych zdrowiu społeczeństwa oraz w panelu pt.” Kobieta, polityka, samorząd”. I na tych panelach nasi lubuscy delegaci byli słyszalni! Każdego dnia panele kończono galami, na których nie brakowało przedstawicieli firm i organizacji z lubuskiego. Pierwszego dnia kongresu na uroczystej gali wręczono statuetki zwycięskim samorządom w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2021 rok oraz Nagrody Ministra Sportu i Turystyki dla samorządów za wyjątkową sportową inwestycję. Drugiego dnia wręczono min. Nagrody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dla gminy za pielęgnowanie lokalnej historii. Należy podkreślić wagę obecnej wielostronnej i bezpośredniej współpracy regionów i miast europejskich na niwie społeczno-ekonomicznej. Co wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę europejską, ale i światową. W wielu wystąpieniach nie zabrakło głosów wsparcia dla walczącej Ukrainy. A całe to wydarzenie miało miejsce w hotelu Gołębiewski malowniczo położonym nad brzegiem jeziora Tałty w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Inne z sekcji 

Narodowe Święto Niepodległości

W Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów.

XXIV Lubuski Tydzień Seniora

Lubuscy seniorzy swoje święto rozpoczęli od mszy świętej w konkatedrze w intencji seniorów.