Aktualności

Powraca Lubuski Wawrzyn Dziennikarski!

Miło nam poinformować, że po kilku latach przerwy wracamy jako Stowarzyszenie Dziennikarzy RP oddział lubuski w Zielonej Górze do współorganizowania Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego. Cieszymy się tym bardziej, że pomysłodawcą tej kategorii Wawrzynów był nasz wieloletni Przewodniczący Zarządu Oddziału SDRP – Tadeusz Krupa.
Jako Partner jednego z największych i najbardziej prestiżowych konkursów na mapie województwa lubuskiego, zachęcamy do przysyłania swoich prac zarówno w kategorii dziennikarskiej ale także literackiej i naukowej.
Ważne informacje:
Celem konkursu w kategorii Lubuski Wawrzyn Dziennikarski jest promowanie dorobku dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich – reportaż, publicystyka, esej, felieton, artykuł polemiczny, dyskusyjny i inne gatunki dziennikarskie – odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego
Prace powinny być wyemitowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
Zgłoszenia przyjmuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat)
Każdy autor może zgłosić 4 prace, każda w 3 egzemplarzach
Materiały mogą także zgłaszać instytucje, organizacje, stowarzyszenia, wydawnictwa lub osoby fizyczne, jeśli jest to zgodne z wolą autora bądź autorów
Do publikacji należy dołączyć deklarację przystąpienia do konkursu „Lubuski Wawrzyn Dziennikarski”, która dostępna jest na stronie internetowej organizatora czyli wawrzyny.norwid.net.pl
Oceny prac dokona 3-osobowa Kapituła, powołana przez Organizatora
Kapituła przy wyborze laureata będzie się kierować następującymi kryteriami:
– wybitne walory warsztatowe
– znaczenie materiału dla opinii publicznej
– ciekawy, indywidualny charakter materiału
– zachowanie standardów etycznych dziennikarstwa

Spośród dziennikarzy nominowanych Kapituła wskazuje laureata Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego. Ponadto Kapituła może przyznać:
– Dyplom za całokształt twórczości
– Dyplom za debiut
– Dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza (do 35 roku życia)

Termin nadsyłania prac mija 20 stycznia 2023.
15 lutego 2023 roku poznamy Nominowanych, a 23 lutego odbędzie się uroczysta Gala i wręczenie nagród.
Lubuski Wawrzyn Literacki organizowany jest już po raz 29-ty, Lubuski Wawrzyn Naukowy po raz 18-ty, a Lubuski Wawrzyn Dziennikarski po raz 9-ty.

Inne z sekcji 

Liberum veto, czyli ostatnie posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Seniorów.

22 maja 2023 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego – VII sesja drugiej kadencji na mocy ustawy z 9 marca 2023 roku była ostatnim uroczystym spotkaniem przedstawicieli lubuskich organizacji senioralnych.

Wyrusz z Nami na pieszą wycieczkę

Z Hanną Żytkowską prezeską Klubu Turystyki Pieszej ” Nasza Chata” rozmawia Ryszard Waldun