Aktualności

Mieszkańcy to dla nas priorytet

Włodarze Miasta i Gminy Witnica zawnioskowali o środki w ramach programu rządowego – Polski Ład. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 3 000 000 zł. Dzięki takiemu wsparciu możliwe było ogłoszenie przetargu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu – IV ETAP„. W przetargu wzięło udział dwóch oferentów. Pierwsza kwota opiewa na 8 080 137,82 zł, natomiast druga na 5 297 999,99 zł. Obie oferty znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną przez Gminę Witnica w wysokości 3 157 895 zł na realizację tego zadania. Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej w Witnicy stanęli przed nie lada problemem. Albo szukamy i przesuwamy ponad 2 mln zł w budżecie albo zwracamy dofinansowanie …. Decyzja ostateczna zapadła 4 sierpnia na LIX Sesji Rady Miejskiej. Brakujące środki zostały zabezpieczone. Teraz pozostaje już tylko dopełnić formalności przetargowych, podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć kolejną inwestycję.

Lubomir Fajfer – zastępca burmistrza Witnicy, podczas spotkania ze mną podkreślił, że dobro mieszkańców miasta i gminy to jeden z priorytetów władz miasta i gminy, a wiadomo, że stan dróg jest ważny zarówno dla witniczan, jak i turystów, którzy odwiedzają Witnicę.


Inne z sekcji 

Seniorzy przejęli miasto

Tydzień seniora rozpoczęły. Miasto nie  zapomniało i wielu miejscach Gorzowa przygotowało różne propozycje. W Miejskim Centrum Kultury przy Drzymały, Seniorzy jednym z trzech bali rozpoczęli tydzień świętowania. Obecny na rozpoczęciu imprezy prezydent  Jacek Wójcicki, powiedział, że  życzy wspaniałej zabawy i ten tydzień oddaje miasto w ręce seniorów. Obecna na imprezie radna miejska Anna Kozak powiedziała […]

Granty PPGR także w Witnicy

Gmina Witnica, jest kolejną w lubuskim regionie, która podpisała umowę na dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. – Granty to program, którego celem jest wyeliminowanie ograniczeń w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego dzieci z rodzin popegeerowskich. Dostęp do nowoczesnego sprzętu komputerowego pozwoli także na efektywniejsze […]