Aktualności

Mieszkańcy to dla nas priorytet

Włodarze Miasta i Gminy Witnica zawnioskowali o środki w ramach programu rządowego – Polski Ład. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 3 000 000 zł. Dzięki takiemu wsparciu możliwe było ogłoszenie przetargu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu – IV ETAP„. W przetargu wzięło udział dwóch oferentów. Pierwsza kwota opiewa na 8 080 137,82 zł, natomiast druga na 5 297 999,99 zł. Obie oferty znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną przez Gminę Witnica w wysokości 3 157 895 zł na realizację tego zadania. Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej w Witnicy stanęli przed nie lada problemem. Albo szukamy i przesuwamy ponad 2 mln zł w budżecie albo zwracamy dofinansowanie …. Decyzja ostateczna zapadła 4 sierpnia na LIX Sesji Rady Miejskiej. Brakujące środki zostały zabezpieczone. Teraz pozostaje już tylko dopełnić formalności przetargowych, podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć kolejną inwestycję.

Lubomir Fajfer – zastępca burmistrza Witnicy, podczas spotkania ze mną podkreślił, że dobro mieszkańców miasta i gminy to jeden z priorytetów władz miasta i gminy, a wiadomo, że stan dróg jest ważny zarówno dla witniczan, jak i turystów, którzy odwiedzają Witnicę.


Inne z sekcji 

Liberum veto, czyli ostatnie posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Seniorów.

22 maja 2023 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego – VII sesja drugiej kadencji na mocy ustawy z 9 marca 2023 roku była ostatnim uroczystym spotkaniem przedstawicieli lubuskich organizacji senioralnych.

Wyrusz z Nami na pieszą wycieczkę

Z Hanną Żytkowską prezeską Klubu Turystyki Pieszej ” Nasza Chata” rozmawia Ryszard Waldun