Aktualności

Przespane negocjacje czy niesprawiedliwy podział środków.

List otwarty – Szanowni państwo lubuscy politycy i włodarze województwa.

W świetle ostatnich wydarzeń w sprawie środków z rezerwy Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ich podziału w nowej perspektywie na lata 2021-2027 jako senior apeluję do was o wspólne ponad podziałami współdziałanie odnośnie ich podziałowi dla naszego regionu i występowanie wobec władz krajowych jako jedna lubuska drużyna na rzecz sprawiedliwego podziału tych środków i wspólnie zapobiec marginalizowaniu naszego województwa. Pragnę zwrócić uwagę, że według władz samorządowych województwa przy podziale tych pieniędzy zabrakło jasnych przejrzystych i transparentnych zasad. Według zaś przedstawicieli środowiska rządowego to Zarząd Województwa nieumiejętnie negocjował i jakoby przespał możliwość pozyskanie dostatecznych ilości środków tak niezbędnych dla rozwoju po epidemii. Włodarze samorządowi oczekiwali na alokację 983 mln euro jednak Ministerstwo Funduszy I Polityki Regionalnej przyznało tych funduszy mniej, bo 861 mln euro. Oznacza to zubożenie możliwości ekonomicznych naszego województwa.
Jako senior apeluję do państwa polityków samorządowych a zwłaszcza lubuskich parlamentarzystów w imieniu osób starszych odłóżcie animozje i osobiste urazy tak aby móc na tej płaszczyźnie wspólnie działać i uzyskać niezbędne zrozumienie Rządu. Dzisiaj z uwagi na rangę tego działania nie czas na medialne oskarżania kto bardziej zawinił kto okazał się mniej sprawny. Wierzę w mądrość i patriotyzm naszych 15 parlamentarzystów, którzy ślubowali rzetelnie i sumienie wykonywać obowiązki wobec narodu-czyli mieszkańców lubuskiego regionu, że los miliona mieszkańców województwa nie będzie naszym parlamentarzystom obojętny a barwy polityczne nie będą przeszkodą dla wspólnych działań w sprawie pozyskania jak największych środków. Oczekuję jak najszybszych działań i jasnych deklaracji, jeśli nie wspólnych to wspomagających działań. Niech województwo nasze nie będzie podzielone na północ czy południe to, że jesteśmy jednym z najmniejszych terytorialnie nie musi oznaczać, że z braku funduszy będzie to województwo najbiedniejsze. Dzisiaj jest ten czas, że możecie państwo parlamentarzyści odrzucić wobec siebie uprzedzenia i zrobić coś wielkiego na miarę umowy paradyskiej z 1998 roku. Jesteście lubuskimi parlamentarzystami i macie też lubuskie obowiązki.
Proszę nie traktujcie tego apelu jako ataku na Was, a jako apel o dialog i zjednoczenie sił oraz aktywności, bo Lubuszanie na to zasługują. Te pieniądze pomogą wzmocnić lubuską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Poprzez zainwestowanie m.in. w infrastrukturę, środowisko, edukację, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Niech powiedzenie ?zgoda buduje niezgoda rujnuje? czy powiedzenie ?w jedności siła? przyświeca państwu w każdym momencie pracy parlamentarnej. Niech lojalność Wasza będzie wobec Lubuszan, a nie tylko danej partii.

Andrzej Lambryczak

Inne z sekcji 

ULICZNI KUGLARZE

W dniach 22-23 sierpnia tego roku zielonogórski deptak opanowali uliczni kuglarze z zagranicy. Wszystko za sprawą kolejnej edycji obwoźnego festiwalu Busker Tour gdzie mieszkańcy mogli podziwiać ciekawe pokazy artystów ulicznych, iluzjonistów oraz akrobatów z Japonii, Włoch, Bułgarii, Malezji, Argentyny. Była to idealna impreza adresowana do wszystkich, którzy umieją się wspólnie bawić którzy akurat znajdowali się […]

Festiwal Różnorodności 2023 przeszedł do historii

Wiele gwiazd na wojewódzkim Festiwalu Różnorodności w dwóch blokach muzycznych: ukraińskim i romskim, to czekało na gorzowian w niedzielne późne popołudnie na Starym Rynku.