Aktualności

Pierwszy rok za nimi

Dla Stowarzyszenia Przyjaciół Białorusi ?Nowa Białoruś? z Zielonej Góry miesiąc październik to okazja do podwójnego świętowania. Bowiem w październiku 2020 roku zarejestrowano stowarzyszenie, które powstało w wyniku wydarzeń rozgrywających się w ich ojczyźnie i dyktatorskich rządów Łukaszenki. Wówczas to mieszkający w naszym mieście Białorusini jak i polscy przyjaciele często o korzeniach kresowych zjednoczyli się i zarejestrowali stowarzyszenia, aby m.in. pogłębiać przyjazne stosunki polsko-białoruskie i działać na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej, sportowej, a nade wszystko nieś pomoc tym Białorusinom, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji w wyniku ucieczki ze swojej ojczyzny przed represjami politycznymi. W październiku stowarzyszenie obchodzi swój ?roczek? istnienia, aby móc to wszystko realizować potrzebne jest dla stowarzyszenia miejsce do spotkań i działania. Temu wszystkiemu wyszedł naprzeciw prezydent miasta który udostępnił stosowny lokal i to jest ten drugi powód świętowania. Nowo odremontowany lokal własnym sumptem przez zielonogórskich Białorusinów uroczyście otworzył przecinając wstęgę prezydent Janusz Kubicki. Jak przystało na białoruską tradycję gospodarze przywitali wszystkich dostojnych gości chlebem i solą. Nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu oraz pieśni patriotycznych a uroczystość umilał młody bardzo utalentowany i utytułowany akordeonista Jakub Jarosik. W dowód uznania za włożony wkład w rozwój i funkcjonowanie – prezeska stowarzyszenia artystka malarka o polskich korzeniach Lena Kot wręczyła wyróżnionym honorowe dyplomy i upominki.

W nowo otwartym lokalu nasi białoruscy przyjaciele będą mogli kontynuować swoje zadania w rodzinnej ciepłej atmosferze niczym u siebie w domu o czym zapewnił Prezydent Miasta Janusz Kubicki. Pomoc deklarował też Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek, który zdradził swe kresowe korzenie. Tego dnia padło wiele deklaracji o pomocy i współpracy, która intensywnie trwa od roku. O współpracy samorządu zapewniali zaproszeni goście m.in.: radni Rady Miasta Andrzej Bocheński oraz Tomasz Nesterowicz. O dalszej kontynuacji bezpłatnego kursu języka polskiego prowadzonego stacjonarnie na Uniwersytecie Zielonogórskim mówili prof. UZ Iwona Pałucka-Czerniak i Dobiesław Barczyński z ZTE ?Civilitas?. Przedstawiciel TMZK z Krosna Odrzańskiego zapewnił o kontynuowaniu dotychczasowej współpracy z prezeską stowarzyszenia na niwie kulturalnej. Organizatorzy natomiast zapewnili o rozwijaniu kontaktów między naszymi społeczeństwami czy o pomocy na rzecz kombatantów i osób represjonowanych przez reżim Łukaszenki. Zielonogórzanie dawali wiele razy dowód poparcia wspólnie protestując przeciwko narastającej fali prześladowań i łamania demokracji przez reżim Łukaszenki wobec społeczeństwa Białorusi. A dotychczasowe duże zaangażowanie członków jak i samej prezeski stowarzyszenia gwarantuje powodzenie i musi doprowadzić do zwycięstwa dobra nad złem, co umożliwi białoruskiemu społeczeństwu rozpoczęcie procesu demokratyzacji swojego kraju.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]