Aktualności

Uroczysta sesja Sejmiku

W sobotę 15 czerwca w Sali Dębowej im. Janusza Koniusza Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego na której red. Tadeusz Krupa Przewodniczący Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej poinformował radnych i znakomitych gości o przyznaniu Elżbiecie Annie Polak Marszałek Województwa Lubuskiego tytułu i statuetki Osobowość Roku 2018. W laudacji redaktor Tadeusz Krupa powiedział między innymi: Elżbieta Anna Polak pracę w samorządzie zaczynała w Urzędzie Miasta Małomice. Tam przeszła wszystkie szczeble: była inspektorem, sekretarzem miasta, burmistrzem. Pracę w samorządzie kontynuowała w Sejmiku Samorządowym Województwa Lubuskiego, jako radna, wicemarszałek a obecnie już trzecią kadencję, jako Marszałek Województwa Lubuskiego. Pani marszałek ma przymioty, dzięki którym potrafi pozyskiwać sprzymierzeńców do swoich działań. Znajduje czas na rozmowy z ludźmi i chętnie się z nimi spotyka. Nie boi się sytuacji kryzysowych, które w rezultacie rozwiązuje. (?) Dzięki jej zaangażowaniu udało się między innymi uratować i oddłużyć szpital w Gorzowie Wielkopolskim, który był najbardziej zadłużoną placówką w Polsce. Dzięki doskonałemu zarządzaniu województwem stało się ono ważnym regionem na zachodnim pograniczu. Niemieccy sąsiedzi wypowiadają się o Lubuskiem z uznaniem i szacunkiem, podziwiając jego dynamiczny, zrównoważony rozwój. Akceptację dla efektów pracy Elżbiety Anny Polak, jako Marszałka Lubuskiego wyrazili mieszkańcy regionu oddając na nią w wyborach samorządowych najwyższą ze wszystkich kandydatów, rekordową ilość głosów.
Podczas tej Sesji mieliśmy też okazję do szczególnej satysfakcji: nasza koleżanka Ewa Maria Duma, laureatka konkursu Dziennikarz Roku 2016, członkini Zarządu i Sekretarz Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Odznaka ta to wyróżnienie nadawane osobom które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Ewa Duma była Kronikarzem Miasta Zielona Góra w latach 2000-2018, wtedy mówiła: ?Tworząc Kronikę Zielonej Góry myślę o utrwaleniu ważniejszych wydarzeń kulturalnych, społecznych, gospodarczych i politycznych, jakie miały miejsce na terenie naszego miasta od 1 stycznia 2000 roku. Informując w sposób chronologiczny i na bieżąco o istotnych wydarzeniach mam na myśli przyszłe pokolenia, które być może będą prowadziły badania nad historią Zielonej Góry. Staram się odpowiednio klasyfikować zaistniałe fakty, ujmować w ramy czasowe i przedstawiać ich treść w sposób najbardziej syntetyczny. Kronika Zielonej Góry jest w całości pracą autorską. W większości wydarzeń uczestniczyłam osobiście. Zajmowałam się obserwacją życia miasta, zbieraniem informacji, fotografowaniem, redagowaniem tekstów, obróbką komputerową i drukowaniem kart kroniki?.
Na sesji wręczono też dużej grupie Lubuszan tytuły Człowiek 15-lecia Polski w Unii Europejskiej.
Pani Elżbiecie Annie Polak i naszej koleżance Ewie Dumie jak i wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Inne z sekcji 

Uczniowie IV LO Zwolnieni z Teorii

Milena Milej, Aleksandra Rogaczewska, Jakub Wollak oraz Jędrzej Wójcik pod kierunkiem opiekuna opiekuna Małgorzaty Janus- Greszczuk biorą udział w projekcie, w trakcie którego zbierają pieniądze i rzeczy potrzebne dla gorzowskiego schroniska dla zwierząt „Azorki”.

ZAPOMNIANA ROCZNICA

W ostatnią niedzielę stycznia br. mieszkańcy Zielonej Góry uczcili rocznicę marszu śmierci więźniarek filii obozu koncentracyjnego w Groß-Rosen, który mieścił się w barakach (obecnie market Kaufland).