Aktualności

Trwają konsultacje w sprawie obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

O tym, że obwodnica Kostrzyna jest bardzo potrzebna wiedzą wszyscy: mieszkańcy, włodarze, a szczególnie kierowcy odwiedzający to miasto.
Burmistrz Kostrzyna nad Odrą w rozmowie ze mną powiedział, że założenie projektu Obwodnicy miejscowości Kostrzyn nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31, obejmuje budowę obwodnicy miejscowości dotkniętej wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego pod kątem zapewnienia wymaganych parametrów geometrycznych dla klasy techniczno-funkcjonalnej. Na obecnym etapie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowym zaprojektowano trzy warianty przebiegu trasy. Zakres zamierzenia obejmuje między innymi:
1) budowę obwodnicy Kostrzyna nad Odrą jako droga jednojezdniowa dwukierunkowa
2) budowę skrzyżowań
3) przebudowę istniejących odcinków drogi krajowej nr 31 i 22 w miejscu początku i końca inwestycji
4) budowę odwodnienia
5) budowę oznakowania dróg
6) budowę urządzeń ochrony środowiska
i inne.
Głównymi inwestorami są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz władze Kostrzyna nad Odrą.
Konsultacje społeczne odbywają się w KCK Kręgielnia i zdaniem burmistrza Kunta to jest właśnie moment, gdy mamy wpływ na kolejne ważne decyzje dotyczące naszej małej Ojczyzny. Informacje o kolejnych spotkaniach będą dostępne na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta Kostrzyna nad Odrą.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]