Aktualności

Inauguracyjna Sesja Sejmiku Seniorów

16 września w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się inaugurujące posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Seniorów II kadencji.  Według dokumentów rządowych polityka senioralna to działania administracji publicznej wszystkich szczebli, ale i innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Stąd w naszym województwie za sprawą organizacji pozarządowych działających na rzecz ludzi starszych działa Wojewódzka Rada Seniorów oraz wojewódzki parlament senioralny reprezentujący interesy seniorów wobec władz.   Najważniejsze wyzwania i potrzeby osób starszych z naszego województwa zostały wyartykułowane w trakcie obrad, które prowadził Wiceprzewodniczący  Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz. Na początku 30 osób otrzymało z rąk Marszałek Województwa Elżbiety Anny Polak zaświadczenia o objęciu mandatu Radnego. Urszula Chudak w imieniu nas wszystkich powiedziała, że wszyscy jesteśmy aktywni a to zaprowadziło nas w to miejsce, w którym jesteśmy. W trakcie obrad z mównicy padały stwierdzenia ze strony decydentów samorządowych, że warto wsłuchiwać się w potrzeby seniorów.  Osobiście uważam, że jest to konstytucyjny obowiązek władz samorządowych wszystkich szczebli, ale z tym różnie jest w gminach np. w niektórych nie działają rady seniorów. Obecna na obradach pani Marszałek Polak poinformowała o przeznaczeniu pieniędzy na rzecz programu dla seniorów. W roku 2019 jest to 580 tys. zł. W ramach programu profilaktycznego realizowane są ?Zdrowe Płuca Lubuszan?. Skierowania wydawane są przez lekarzy rodzinnych a badania można wykonać w czterech szpitalach na terenie województwa lubuskiego: w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu i Szpitalu Uniwersyteckim.   w Zielonej Górze oraz 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym. Przywoływano też inne programy jak o domach dziennego pobytu-mają powstać w każdej gminie, klubach seniora czy asystencie osób niepełnosprawnych oraz o finansowaniu wymiany tzw. ?kopciuchów? – nabór wniosków trwa do 8 października 2019 r. Wnioskodawcami mogą być gminy lub ich zakłady komunalne. Dofinansowanie unijne to 50%, 30% gmina pozostałe max 20% ostateczny odbiorca mówiła Marszałek Województwa, która stwierdziła, że władza samorządowa musi sprostać zadaniom starzejącego się społeczeństwa. Natomiast Radni w dyskusji stwierdzali, że władze samorządowe naszego województwa w ramach swojej polityki regionalnej tworzą dobre warunki  do współpracy z organizacjami seniorów, ale potrzeb jest jeszcze wiele.  Podstawowym mankamentem w naszym regionie jest brak sprawnego systemu zdrowotnego to nie tylko wydłużające się kolejki, ale narastający problem leczenia geriatrycznego to w nawiązaniu do szpitala w Torzymiu. W tej kwestii partnerem oponentem jest NFZ, ale jak zapowiedzieli radni oni tego tematu nie odpuszczą. Osobiście uważam, że w Polsce istnieje system wsparcia seniorów, ale działa on wybiórczo. Dlatego sprawy ochrony zdrowia są naszym głównym zadaniem Radni zatwierdzili Statut Lubuskiego Sejmiku Seniorów oraz jednogłośnie wybrali na przewodniczącą Sejmiku Urszulę Chudak, która stwierdziła, że chcemy głośno o naszych potrzebach mówić i skutecznie walczyć. Musimy sprostać oczekiwaniom starzejącego się społeczeństwa i pamiętać też o jasnych stronach życia seniora poprzez pomoc w odkrywaniu pasji i talentów ludzi starszych, bo wiek to stan ducha a nie liczba. Wsłuchując się w dyskusje i deklaracje odniosłem wrażenie, że lubuskie nie tylko warte zachodu, ale i staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem seniorom. O tym, że władzom na sercu leżą nasze sprawy świadczy choćby okrągły stół seniorów, który odbędzie się 27 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. To tam również będziemy mówić o naszym zdrowiu. Najwięcej o zdrowiu. W obradach udział wzięli min: poseł Katarzyna Osos oraz senator Waldemar Sługocki, który w swoim wystąpieniu powiedział NIC O WAS BEZ WAS.

 

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]