Aktualności

Dziennikarz i Osobowość Roku 2018

W piątek, siódmego czerwca bieżącego roku, w sali konferencyjnej hotelu Ruben w Zielonej Górze spotkali się dziennikarze z Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z zaproszonymi gośćmi, partnerami oraz przyjaciółmi świętowano wręczenie nagród kolejnej już gali honorującej dorobek dziennikarski. Uczestnicy konkursu Dziennikarz Roku byli premiowani za odwagę, niezależność, obiektywizm oraz wysoki poziom merytoryczny charakteryzujące ich prace opublikowane w mediach społecznościowych. Oceniano także atrakcyjność przekazu oraz ilość odsłon w Internecie na stronie www.dziennikarzelubuscy.pl
Po przeanalizowaniu twórczości 6 zgłoszonych do konkursu autorów, Jury zaproponowało następujące rozstrzygnięcie: statuetką, dyplomem uznania oraz gratyfikacją finansową nagrodzono następujących autorów (w kolejności alfabetycznej):
Ryszard Waldun ? Dziennikarz Roku 2018 w kategorii multimedia – za reporterskie relacje szczególnie z północnej części województwa. Dzięki systematycznej aktywności reporterskiej tego autora czytelnik otrzymuje informacje o wydarzeniach społecznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych z rejonu.
Janina Elżbieta Wilga ? Dziennikarz Roku 2018 w kategorii multimedia – za publikacje o sprawach mieszkańców wsi i małych miasteczek. O ich lokalnym patriotyzmie, zaangażowaniu na rzecz swoich małych ojczyzn, aktywności kulturalnej i sportowej tych społeczności.
Dorota Zyń-Horbaczewska ? Dziennikarz Roku 2018 w kategorii multimedia – za cykl wywiadów z prof. M. Bugajskim na temat funkcji języka polskiego.
Mateusz Kasperczyk – student III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej – Dziennikarz Roku 2018 w kategorii media akademickie ( Akademickie Radio Index, portal Wzielonej.pl) – W tej kategorii zwycięzcę wskazali studenci dziennikarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oceniali warsztat dziennikarski swych kolegów stawiających pierwsze kroki w zawodzie i ich spojrzenie na życie społeczności akademickiej. Mateusz otrzymał najwięcej głosów za relacje z wydarzeń, prezentację muzyki i ogromną popularność wśród słuchaczy.
W dalszej części gali wręczono cztery przyznane Uchwałą Zarządu Oddziału tytuły Osobowość Roku. Zostały uhonorowane następujące osoby:

Bogusława Fediuk Pelińska ? członkini PCK. Od wielu lad organizuje honorowe oddawanie krwi w regionie. Ma ogromny wkład w tym, że w województwie lubuskim nigdy nie zabrakło krwi dla ratowania życia. Cieszy się wielkim autorytetem i sympatią w środowisku honorowych dawców krwi.
Kamila Chrystowicz-Nowak i Jerzy Nowak ? klub Piekarnia Cichej Kobiety. Państwo Nowakowie własnym sumptem przekształcili budynek po starej piekarni w klub. Trzeba było ogromnej pracy i determinacji by pokonać rozliczne problemy organizacyjne i finansowe. Dzisiaj to ważne i znane nie tylko w mieście ale także w kraju miejsce koncertów jazzowych, imprez artystycznych, spotkań literackich i forum ważnych społecznie dyskusji.
Wadim Tyszkiewicz ? od 2002 nieprzerwanie prezydent miasta Nowa Sól z rekordowym poparciem w Polsce. Do 2018 prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz członek Zarządu Związku Miast Polskich. Drugie miejsce w Kraju w rankingu prezydentów. Człowiek Roku: Forbsa, Krono, Brief for Poland, Syzyfa, Smart City Forum. Min: laureat Godła ?Orła Białego? w 2017. Od wielu lat 1-sze miejsce w rankingach i nagrodach menadżerskich. Pod rządami Wadima Tyszkiewicza miasto w szybkim tempie wydobyło się z ogromnego bezrobocia i zapaści gospodarczej i zmieniło w prężny ośrodek nowoczesnego przemysłu stając się jednocześnie bardzo przyjaznym miejscem do życia jego mieszkańców. Pan Wadim Tyszkiewicz ma także wielkie zasługi w zmaganiach o niezależność Samorządu i ochronę demokratycznych reguł w funkcjonowaniu Państwa. Swoje stanowisko w tych kwestiach przestawia merytorycznie, zdecydowanie i emocjonalnie. Dzięki temu stał się samorządowcem znanym i szanowanym w całym kraju.
Stanisław Żytkowski – prezes Gorzowskiego Koła Towarzystwa im. Św. Brata Alberta. Prawnik z zasługami w walce o wolną, demokratyczną Polskę. W grudniu 1981 internowany, po wyjściu na wolność organizator podziemnych regionalnych struktur NSZZ Solidarność. W 1984 ponownie aresztowany za organizowanie podziemnego radia Solidarność nadającego audycje wolnościowe. Po zwolnieniu z więzienia na mocy amnestii organizował i kierował strukturami związkowymi w regionie. W Latach 1989-1991 Senator RP. Obecnie zajmuje się pomocą dla bezdomnych i wykluczonych prowadzi Dom Brata Alberta dla 50 osób w Gorzowie Wlkp.
Szczególne podziękowania i status Honorowego Członka Oddziału otrzymał prof. Marian Bugajski. Nie sposób treściwie skrócić biogram tak wybitnej postaci życia akademickiego. Nauczyciel akademicki zatrudniony od 1992 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim. Organizator wydziału dziennikarstwa. Autor szeregu prac naukowych nt. językoznawstwa, członek wielu gremiów naukowych i państwowych włącznie z Polską Akademią Nauk. Pan Profesor stale prowadzi działalność popularyzatorską w mediach radiowych i telewizyjnych. Za zasługi wyróżniany i nagradzany odznaczeniami państwowymi. Przepraszam pana profesora za to niepełne opisanie pańskich osiągnięć. Jedno jest pewne: młodzi adepci dziennikarstwa na uczelni mają, od kogo uczyć się rzemiosła. Panie profesorze gratulujemy i dziękujemy.
Status Honorowego Członka Oddziału otrzymał też Eugeniusz Kurzawa. Członek SDRP od początku a jednocześnie przez kilkanaście lat Prezes Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Związku Literatów. Autor wielu ważnych dla dziennikarstwa inicjatyw, choćby tej by patronami rond, ulic i ważnych obiektów w województwie zostawali znani dziennikarze i literaci.
Należy jeszcze wspomnieć, że nasz Oddział SDRP powiększył się o dwoje nowych członków, którym legitymacje wręczył przewodniczący Oddziału red. Tadeusz Krupa. Po części oficjalnej, przy kawie kontynuowano dyskusję i wymieniano uwagi na temat zadań i misji naszego Stowarzyszenia oraz dzielono się spostrzeżeniami na tematy nam najbliższe, czyli sytuacji w krajowych mediach oraz etyce dziennikarskiej.

fot. A. Żywień i M. Trzcionkowska

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]