Literatura

Nagroda Literacka ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza

Prof. Małgorzata Mikołajczak uhonorowana. Film o AKW

W piątek, 29 listopada br., w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła się 10. Gala wręczenia Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza.

Kilkadziesiąt osób zgromadzonych w sali witrażowej Muzeum przed częścią oficjalną wysłuchało dwóch głosów promujących najnowsze wydawnictwa oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze. Wiceprezes Marcin Radwański przedstawił najnowsze dziecko oddziału, skromne jeszcze pismo pt. ?Pasje Literackie?, którego był inicjatorem i redaktorem. Następnie Eugeniusz Kurzawa, jako kierownik projektu serii Zeszytów Bio-bibliograficznych ZLP, zaprezentował dwie najnowsze prace z tego cyklu (dostępne bezpłatnie dla obecnych), mianowicie pracę pt. ?Mieczysław J. Warszawski? w opracowaniu dr Mirosławy Szott oraz własną, autorską pozycję bibliograficzną.
Zapowiedział, że jeszcze w 2019 r. ukaże się trzecie, aż 500-stronicowe, dzieło pt.?Andrzej K. Waśkiewicz? w opracowaniu Anny Sobeckiej. Seria bibliograficzna ma być kontynuowana.
Następnie sekretarz Kapituły, Alfred Siatecki, odczytał protokół :?W środę, 6 listopada, obradowała Kapituła Nagrody ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza. Przewodniczący – Jerzy Beniamin Zimny (Poznań), Alfred Siatecki (sekretarz), Robert Rudiak, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Władysław Klępka, Jolanta Pytel?. Spośród kilkunastu zgłoszonych do tego wyróżnienia nominowano trzy osoby. Zostały nimi: Agnieszka Ginko, Janusz Łastowiecki i Małgorzata Mikołajczak. Decyzją jurorów w tajnym głosowaniu najwięcej pozytywnych głosów otrzymała prof. Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wręczenia nagród, dyplomów i rzeźb aniołów (a główną nagrodą jest szklana statuetka z wtopionym autografem A.K. Waśkiewicza) dokonali: Anna Sobecka ? żona patrona Nagrody oraz prezes oddziału dr Robert Rudiak. Następnie głos zabrała M. Mikołajczak, dziękując za wyróżnienie i podkreślając, że świadczy ono o zbieżności jej działań, jako literaturoznawczyni, z ocenami ?przedmiotów badań?, czyli pisarzy zasiadających w Kapitule. Laudację na cześć laureatki wygłosił E. Kurzawa, przypominając wspólne ongiś (i w efekcie udane) zabiegi o podjęcie badań nad literaturą lubuską, które zaowocowały po latach licznymi magisteriami, doktoratami, publikacjami naukowymi.
W dalszej części wieczoru okazało się, iż Zarząd Oddziału ZLP przygotował zebranym (a przede wszystkim ?wywołanemu do odpowiedzi? autorowi) dwie niespodzianki. Włodzimierz Kwaśniewicz, inicjator uchwały podjętej już z górą pół roku wcześniej, wręczył E. Kurzawie dyplom honorowego prezesa oddziału. Następnie dr R. Rudiak poinformował o decyzji utworzenia kolejnej nagrody literackiej, której patronem został Janusz Koniusz. Pierwszym laureatem został? E. Kurzawa : ?za wieloletnią pracę społeczno-kulturalną oraz działalność organizacyjną i animacyjną na rzecz lubuskiego środowiska literackiego?. Po kwiatach i podziękowaniach odbyła się prapremiera filmu o A.K. Waśkiewiczu pt. ?To, co zostało? wg pomysłu R. Rudiaka autorstwa Justyny Poniatowskiej. Wcześniej kilka słów o postaciach występujących w tej produkcji powiedziałaA. Sobecka, wskazując na dokumentacyjne walory niektórych fragmentów obrazu. Film trwał 40 minut. O Waśkiewiczu opowiadali jego przyjaciele, koledzy, inni poeci i krytycy z całego kraju. Projekcję zakończyły brawa. I na tym też skończył się ten bogaty we wrażenia wieczór. Oczywiście dla tych, którzy nie skorzystali ze smacznego poczęstunku przygotowanego przez oddział ZLP.

(stroj.)

Inne z sekcji 

Bzdura

Bzdura

Cnoty niewieście