Wywiady

Uzdrawiająca Starożytna Wiedza

Współczesna medycyna serwuje coraz to nowsze zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem, najlepszego sprzętu, który ma doprowadzić pacjenta do sprawności psychofizycznej. Specjaliści konwencjonalni wspomagają się też wiedzą farmaceutyczną, która nie zawsze jest skuteczna w procesie leczenia, a czasem może doprowadzić do sytuacji odwrotnej i może dojść do uszkodzenia zdrowych organów człowieka. Toteż coraz częściej odwołujemy się do praktyk naszych przodków, którzy rozpoznawali w otaczającej naturze siłę łagodzenia bólu, a także zwracali się do mocy uzdrawiającej w nich samych. Świadomość Duszy rozwija się z różną dynamiką wśród pojawiających się ludzkich wspólnot na naszej Ziemi, szczególnie pojmowanie Jej, jako głównego źródła energii życia człowieka. Zaprosiłam do rozmowy Panią Beatę Ohryzko-AgniBea założycielkę Centrum Starożytnej Wiedzy
Majów i Centrum Świadomości Serca w Łodzi, które jest jedyne w Europie.Pani Beato co sprawiło, że zainteresowała się Pani Starożytną Wiedzą Majów?
Moje zainteresowanie Kalendarzem Majów pojawiło się dość wcześnie, ale pierwsza wersja tego Kalendarza, jak się okazało była zlepkiem informacji zebranych w różnych grupach Indian po całej Ameryce. Jak to bywa, w nieplanowany sposób trafiłam na warsztaty, podczas których zostałam ukierunkowana na drogę do prawdy w Gwatemali. Rozpoczęłam więc pracę nad sobą i długoletnie przygotowania do dalekiej podróży do Gwatemali. Wiele starań należało wykonać, aby uzyskać spotkanie z Głową Majów obu Ameryk i ze Starszyzną. Po dokładnym udokumentowaniu działań na terenie Centrum Majów w Łodzi zostaliśmy przyjęci przez Don Aleksandro Oxlay – Ojca obu Ameryk i Żonę Elizabeth. Miłe wrażenie odniosłam, kiedy dowiedziałam się, że wśród Majów Gwatemalskich istnieje równouprawnienie kobiet, które należą do Starszyzny i mają prawa do przewodzenia w spełnianiu rytuałów.

Co to jest Kalendarz Majów?
Kalendarz Majów – Tzolkin zawiera wszystko. Starożytna Wiedza Majów mówi o duchowym zapisie na bazie matematyki kosmicznej i sięga 16 miliardów 400 milionów lat temu, czyli sięga pierwszego wybuchu, w którym była świadomość UNITARNA-JEDNOLITA. Według Prawdziwej Rachuby Majów TZOLKIN powstał 10 miliardów lat zanim został powołany nasz układ słoneczny. Tzolkin zawiera zapis każdej istoty na Ziemi. Tzolkin zawiera cały Boski Plan Stwarzania, który powstał w Umyśle Boga. W nim zawarte jest …ZERO…Wszystko i Nic. W Tzolkinie zapisany jest Wszechświat i Galaktyki do niego należące.
Doświadczyłam wielkiego przywileju, bo uzyskałam pozwolenie i Błogosławieństwo od Dona Aleksandro na wydanie pierwszego Kalendarza Majów poza Gwatemalą, czyli w Polsce.

Pani Beato, a w jakim momencie pojawiło, się to najważniejsze olśnienie?
Prawdziwe olśnienie nastąpiło w sekundzie, kiedy usłyszałam, że najwyższą wolnością jest Wolność Świadomości, a wszystko jest w nas. Wówczas zaczęłam zgłębiać Starożytną Wiedzę Majów, która sama przyszła do mnie, a która została zakodowana na naszej Planecie, wiele tysięcy lat temu.
Jej celem jest nieść pomoc wszystkim ludziom w ich Przebudzeniu i Uwalnianiu się ze wszystkiego co stare i ugruntowane w nas przez tysiące lat. Jest to Wiedza, z którą każdy może pracować samodzielnie, rozpoznając zapisy swojej Duszy w Sercu. Po powrocie z Gwatemali ciężko zachorowałam i ocierałam się o śmierć. W strasznym stanie cierpienia i słabości odkryłam i pogłębiłam Wiedzę wielu Strumieni Boskiej Energii ( 144000) w naszym ciele, mającej Moc Uzdrawiającej Kosmicznej Inteligencji. Odkryłam również, że w Tzolkinie zapisana jest Kryształowa Matryca Boga liczbami 13:20. Mamy (20 palców i 13 stawów głównych). Genetyka zapisana w nas, jako Wiedza jest narzędziem Boskim w nas, łączącym nas z Oddechem Boga. Dzięki tej Wiedzy możemy wznieść się ponad genetykę zapisaną w nas. Obecnie nauka potwierdza tę Wiedzę poprzez do dziś żyjącego uczonego Bruce Lipton’a . Moja wytrwałość w nieustannej pracy z tymi narzędziami i zdanie się na Najwyższe Źródło przyniosła mi wyzdrowienie, chociaż lekarze stwierdzili nieuleczalną chorobę. Teraz prowadzę warsztaty, pomagam ludziom, dzielę się z chętnymi Starożytną Wiedzą Majów, uczę praktycznego odczytywania Duchowego Kalendarza Majów, który przedstawia zapis Ewolucji Świadomości Człowieka, zapis wszelkich dziejów ludzkości i Planety TERRA-GAI-ZIEMI.
Prowadzę również warsztaty uzdrawiania i uwalniania się od lęków, negatywnych emocji, niemocy, gniewu i karmy zapisanej w naszej pamięci komórkowej. Uzdrawianie wszelkich sfer życia według tej Starożytnej Wiedzy Majów prowadzi do całkowitej zmiany jakości życia w doskonałym zdrowiu, wewnętrznym spokoju, stabilizacji, radości oraz odczuwania lepszego przepływu energii życia.

Jaką rolę spełnia Drzewo Życia zapisane w każdym człowieku?
Drzewo Życia pokazuje plan Duszy na dane Życie. Zawiera Ono zadania, odpowiedzi na problemy zdrowotne, karmiczne, partnerskie i biznesowe. Z Drzewa Życia odczytuję, które Centra Energetyczne zapisane są, na których Meridianach, oraz które Głębie powinno się stymulować, aby uwolnić skostniałe emocje, nastawienia, dysharmonie odzyskując zdrowie, Miłość, radość i sens życia.
Poza tym uczy Świadomego, Uzdrawiającego Oddechu, Mantry Własnej Duszy oraz Mutr odstresowujących, uwalniających od lęku i od tego co przeszłe i odwieczne.

Mylę, że każdy z nas zetknął się w jakimś stopniu z historią Majów, poznając ich kulturę, obrzędy, czy zwyczaje, ale Pani Beata Ohryzko-AgniBea przedstawia interesujące informacje o Starożytnej Wiedzy
Majów, zasięganą u wielkich autorytetów Ojca i Starszyzny Majów obu Ameryk.
Serdecznie dziękuję Pani Beacie Ohryzko-AgniBea za poświęcony czas i podjęcie ze mną otwartej komunikacji w celu podzielenia się swoją Wiedzą i zdobytymi Doświadczeniami, które mogłam zawrzeć w niniejszym artykule.

Brudzewice, 1 września 2023 r.

Inne z sekcji 

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich gorzowian

Z cyklu „Krótko i na temat”, z Anetą Gnaczyńską, menadżerką Klubu Kultury MCK „Zodiak”, rozmawia Ryszard Waldun.

Radość na okazję…

Z cyklu trzy pytania do… z Cezarym Siwek, właścicielem Restauracji „Radosna”, rozmawia Ryszard Waldun