Aktualności

Włodarze Witnicy zachęcają do głosowania na zadania głoszone do budżetu obywatelskiego 2023

Lubomir Fajfer zastępca burmistrza Witnicy powiedział redakcji, że

Co roku gromadzimy fundusze w ramach budżetu obywatelskiego, w tym roku mieszkańcy decydują o przeznaczeniu łącznie 150 000 zł.
Dla każdego z15 okręgów przypada po10 000 zł. Do 21 lipca można było składać wnioski z pomysłami na inwestycje we własnym okręgu. Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną znalazły się na liście projektów do głosowania. Teraz wszystko w Państwa rękach!

Głosowanie możliwe jest w terminie od 29 sierpnia 2022 roku do 06 września 2022 roku, do godziny 15:30. Karty do głosowania są udostępnione w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu, na stronie www.witnica.pl oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Witnica. Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Witnica lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 30 września 2022r.

Lista zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dostępna jest na stronie internetowej miasta.

Inne z sekcji 

Liberum veto, czyli ostatnie posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Seniorów.

22 maja 2023 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego – VII sesja drugiej kadencji na mocy ustawy z 9 marca 2023 roku była ostatnim uroczystym spotkaniem przedstawicieli lubuskich organizacji senioralnych.

Wyrusz z Nami na pieszą wycieczkę

Z Hanną Żytkowską prezeską Klubu Turystyki Pieszej ” Nasza Chata” rozmawia Ryszard Waldun