Aktualności

Witnica otrzymała grant

Lubomir Fajfer, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Witnica powiedział mi,że dzięki unijnemu programowi „Cyfrowa Gmina” Witnica otrzymała grant w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.
Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemem są często braki sprzętu lub jego znaczne zużycie. Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina” urząd w Witnicy będzie mógł zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie sprzętu komputerowego, szczególnie naszej serwerowni, która jest już mocno przestarzała i awaryjna.
W ramach umowy zostaną dostarczone do Urzędu: komputery (5 laptopów, 17 komputerów stacjonarnych), sprzęt multimedialny do wideokonferencji, serwery, oprogramowanie oraz szafa serwerowa RACK. Wykonawca zobowiązał się dostarczenia ww. sprzętu w przeciągu 30 dni. Wartość sprzętu to 353.053,05 zł brutto, a kwota dofinansowania wynosi: 344 964,00 zł brutto.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]