Aktualności

Witnica otrzymała grant

Lubomir Fajfer, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Witnica powiedział mi,że dzięki unijnemu programowi „Cyfrowa Gmina” Witnica otrzymała grant w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.
Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemem są często braki sprzętu lub jego znaczne zużycie. Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina” urząd w Witnicy będzie mógł zaspokoić najpilniejsze potrzeby w zakresie sprzętu komputerowego, szczególnie naszej serwerowni, która jest już mocno przestarzała i awaryjna.
W ramach umowy zostaną dostarczone do Urzędu: komputery (5 laptopów, 17 komputerów stacjonarnych), sprzęt multimedialny do wideokonferencji, serwery, oprogramowanie oraz szafa serwerowa RACK. Wykonawca zobowiązał się dostarczenia ww. sprzętu w przeciągu 30 dni. Wartość sprzętu to 353.053,05 zł brutto, a kwota dofinansowania wynosi: 344 964,00 zł brutto.

Inne z sekcji 

ULICZNI KUGLARZE

W dniach 22-23 sierpnia tego roku zielonogórski deptak opanowali uliczni kuglarze z zagranicy. Wszystko za sprawą kolejnej edycji obwoźnego festiwalu Busker Tour gdzie mieszkańcy mogli podziwiać ciekawe pokazy artystów ulicznych, iluzjonistów oraz akrobatów z Japonii, Włoch, Bułgarii, Malezji, Argentyny. Była to idealna impreza adresowana do wszystkich, którzy umieją się wspólnie bawić którzy akurat znajdowali się […]

Festiwal Różnorodności 2023 przeszedł do historii

Wiele gwiazd na wojewódzkim Festiwalu Różnorodności w dwóch blokach muzycznych: ukraińskim i romskim, to czekało na gorzowian w niedzielne późne popołudnie na Starym Rynku.