Aktualności

We Wrocławiu o Witnicy


We Wrocławiu odbyło się Forum G2, w czasie którego rozmawiano o wykorzystaniu wodoru jako paliwa przyszłości.
Gościem Forum był Gregor von Kampen Banisch – członek rady programowej Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej.
Jak się dowiedziałem, podczas Forum była mowa o Witnicy, która wg. specjalistów posiada niemal najwięcej złóż do budowy hubów wodorowych w Europie.
Zdaniem Sławomira Giżyckiego – przedsiębiorcy z Gorzowa Wielkopolskiego „Korzystne warunki geologiczne i liczne złoża umożliwiające budowę hubów wodorowych przy wykorzystaniu czystej energii pochodzącej np. z farm fotowoltaicznych to przyszłość”.
Przyszłość w tej dziedzinie widzi także Lubomir Fajfer zastępca Burmistrza Witnicy, który powiedział mi, że niestabilność w zakresie dostaw i cen energii elektrycznej spowodowała, że w ostatnim czasie zauważalny jest istotny wzrost zainteresowania inwestycjami koogeneracyjnymi fotowoltaiki i wodoru w gminie Witnica i okolicach, Lubomir Fajfer dodaje, że odnotowuje coraz więcej kontaktów z zewnętrznymi przedsiębiorcami chcącymi realizować programy w kooperacji z samorządem, w interesie zabezpieczenia energii lokalnym przedsiębiorcom i mieszkańcom miasta i gminy oraz produkcji czystego paliwa. Przy okazji istnieje możliwość poprawy wskaźników w programie „Czyste powietrze”. Burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski szczególnie podkreśla, że chodzi o bezpieczną, ekologiczną produkcję tzw. zielonego wodoru.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]