Aktualności

V Sesja Lubuskiego Sejmiku Seniorów

25 kwietnia 2022 roku w Zielonej Górze odbyła się V Sesja Lubuskiego Sejmiku Seniorów. Jak zawsze i tym razem sesja miała obszerny porządek obrad. Między innymi seniorzy wysłuchali informacji:
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UW p. Grażyny Jelskiej na temat działań Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na rzecz seniorów. Pani dyrektor szeroko przedstawiła programy wsparcia adresowanych do seniorów na najbliższe lata pt. „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność”. Główne cele przedstawionej polityki społecznej to: -Podnoszenie jakości życia. – Umożliwienie pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi. – Zapewnienie bezpieczeństwa. – Usprawnienie działań instytucji publicznych. Województwo lubuskie które liczy nieco ponad milion ludności posiada 22% mieszkańców w wieku pozaprodukcyjnym. Wojewoda Lubuski przeznacza coraz większe środki finansowe dedykowane osobom starszym często schorowanym wymagającym zabezpieczenia medycznego. W lubuskim działa 50 placówek senioralnych w ramach dziennych domów „Senior+” oraz kluby „Senior+”. A środki finansowe na funkcjonowanie infrastruktury i programów z roku na rok wzrastają i nie ma problemu, żeby samorządy o nie aplikowały. Bardzo modny stał się program Korpus Wsparcia Seniorów 2022. Którego celem jest wsparcie usług na rzecz seniorów 65 lat i więcej. Na ten cel województwo otrzymało ponad 2 miliony zł. Pani dyrektor wspomniała, że w lubuskim w 20 gminach i 4 powiatach działają rady seniorów które mają charakter konsultacyjny i doradczy oraz występują z inicjatywami. Działa też Lubuska Społeczna Rada Seniorów oraz Lubuski Sejmik Seniorów a w 27 gminach funkcjonują Uniwersytety Trzeciego Wieku. Podsumowując dyrektor Jelska stwierdziła, że poprawa jakości i dalszy rozwój infrastruktury społecznej to wyzwania rządu RP na kolejne lata.
Kolejny gość obrad z UZ dr hab. Jarosław Macała w bardzo interesujący sposób opisał nam wyzwania i zagrożenia jakie mogą czekać Europę w II połowie XXI wieku. Profesor opisał globalne i europejskie zagrożenia. Do najważniejszych zaliczył demografię, czyli szybki wzrost ludności świata i coraz dłuższy okres życia. Szybkie choć nierówne starzenie się społeczeństwa powyżej 60 roku życia notuje Europa w przeciwieństwie do najszybciej zaludniającej się Azji. Oznacza to spadek podaży pracy wzrost obciążenia dla osób pracujących zmianę struktury zachorowalności i ogromną presję na ochronę zdrowia. Do innych mega trendów zaliczył technologie: zmiany w energetyce wzrost wydajności rozproszenie źródeł energii wzrost znaczenia energii odnawialnej a równoczesny spadek energetyki węglowej. Inne wyzwania to rewolucja gospodarczo-technologiczna: połączone technologie cyfrowe, biologiczne i przemysłowe, coraz niższe cenowo zmienią funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Nowe społeczeństwo oparte na wiedzy daje z jednej strony ogromne możliwości wzrostu wydajności i poziomu życia, z drugiej wyklucza osoby o niskich kwalifikacjach, pogłębia nierówności i napięcia przy migracji społeczeństwa z innych części świata. Do tego deficyt min wody i innych zasobów ziemi. Na koniec nie sposób było wspomnieć o Europie. Ogólne zagrożenia to dezintegracja Unii Europejskiej, zewnętrzne otoczenie niesprzyjające bezpieczeństwu, niski wzrost gospodarczy i wszechobecna niepewności:
– Czy UE jest elastyczna i zdolna do szybkiego reagowania na te wyzwania? -Czy potrafi neutralizować niektóre zagrożenia? – Czy potrafi modyfikować swoje wartości w zależności Profesor jak przystało na nauczyciela akademickiego mówił bardzo dużo barwnie i ciekawie zbierając zasłużenie gromkie brawa.
W następnej kolejności porządku obrad radni przyjęli jednogłośnie Apel w sprawie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy i solidarnej pomocy w związku z agresją Rosji na ten kraj. W apelu napisano, że Lubuski Sejmik Seniorów dziękuje mieszkańcom województwa lubuskiego i wszystkim ludziom dobrej woli z terenu całego kraju, za ogromną solidarność i wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Zaapelowano do Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego o pilne wsparcie organizacji pozarządowych wolontariuszy oraz wszelkich instytucji, które od pierwszych dni wojny niosą pomoc obywatelom Ukrainy. Stwierdzono, że na dłuższą metę bez systemowego wsparcia nie da się udawać super bohatera.
Skierowano i jednogłośnie zatwierdzono Wniosek Do Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia działań Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Seniorzy proszą o działania zmierzające do zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Oddziału Kardiochirurgii. W wniosku podkreślono, że dzięki trwającym od miesięcy staraniom Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Samorządu Województwa Lubuskiego został uruchomiony Oddział Kardiologiczny który został wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Niestety mimo tego Oddział Kardiologii nie funkcjonuje na podstawie kontraktu z NFZ. Zakontraktowanie kardiochirurgii w szpitalu gorzowskim ze względu na rosnący popyt pacjentów umożliwi szybki dostęp do specjalistów oraz przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa medycznego regionu lubuskiego które odnotowuje jeden z najwyższych i dramatycznych wskaźników zachorowalności i śmiertelności w kraju z powodu chorób układu krążenia. W tej sprawie zainteresowano lubuskich parlamentarzystów -niestety nie wszyscy widzą potrzebę finansowania przez NFZ a tym samym funkcjonowania tego rodzaju oddziału. O ile za leczeniem kardiologicznym w gorzowskiej lecznicy są posłowie PO o tyle np. posłanka z PiS p. Elżbieta Płonka nie jest do tego rodzaju kompleksowego leczenia w Woj. Szpitalu w Gorzowie przekonana! Mimo tego seniorzy liczą, że parlamentarzyści lubuscy będą lobbować w centrali NFZ za kontraktem. Dla seniorów troska o zdrowie i życie jest obecnie najważniejsza, dlatego zwracają się oni z WNIOSKIEM do Ministerstwa Zdrowia o pomoc. Szpital planuje uruchomienie poddziału i poradni kardiochirurgicznej już w czerwcu. Ale bez kontraktu NFZ jest to przedsięwzięcie nie do udźwignięcia przez lubuskie władze samorządowe.
Na koniec radni wystąpili z indywidualnymi zapytaniami i interpelacjami. M.in. pytano o stopień zaawansowania ws Opaski Życia. Jest to pionierski projekt, który ma wspomagać ratowanie życia, kiedy senior będzie musiał skorzystać z nagłej pomocy lekarza i wyśle sygnał SOS. Jednak projekt ten jest w fazie głośnych zapowiedzi a odbywające się testy uwidoczniły masę niedociągnięć i złych dotychczas dedykowanych rozwiązań. Lubuscy seniorzy z niecierpliwością oczekują w tej sprawie konkretnych rozwiązań a nie tylko haseł. Omówiono też trwający program Gmina Przyjazna Seniorom do którego przystąpiło wiele gmin w kraju. Program ten to innowacyjna nowoczesna polityka senioralna. To troska gmin o swoich najstarszych mieszkańców. Radni zostali zobowiązani do rozpropagowania tego programu w swoich gminach. Nastąpiło też szereg zaproszeń ze strony radnych na gminne imprezy dedykowane seniorom w ich gminach. Po wyczerpaniu pytań Przewodnicząca Lubuskiego Sejmiku Seniorów p. Urszula Chudak obrady zakończyła.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]