Aktualności

,,Ludzi dobrej woli jest więcej…”

Bogactwem społeczności lokalnej są przede wszystkim ludzie, którzy w swoim działaniu potrafią bezinteresownie otworzyć się na drugiego człowieka. Myślę, że jednym z takich miejsc na ziemi są Brudzewice i jego wspaniali mieszkańcy. To jest mój dom i moja rodzinna wieś, w której wzrastałam i do której dane mi było powrócić po kilkudziesięciu latach. Okres wieloletniej rozłąki z Brudzewicami, pozwolił mi na realizację życiowych zadań. Miałam to szczęście, że na swej drodze spotkałam wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym udało mi się przeżyć i osiągnąć sporo, zarówno na niwie osobistej, zawodowej jak i społecznej. Moje życie, to również wspaniały czas wypełniony wędrówkami po świecie. Obecnie, Brudzewice są moim najpiękniejszym miejscem, gdzie już trzeci rok staram się wkomponowywać w tutejszą rzeczywistość.
Mam to szczęście, że nieustannie spotykam się z życzliwością lokalnych mieszkańców w różnych sytuacjach. Okazuje się, że tego typu zachowania są naturalne i uwarunkowane wspólnotowością jego mieszkańców.
Wielowiekowe dzieje ludzkości, wypełnione cywilizacyjnymi zmianami wykształciły siłę jedności i organizacji wzajemnego wspierania się dla wspólnego przetrwania. Wielką integrację dla poczucia jedności stanowiły kościoły ze swoimi wiernymi. Rozwijające się szkolnictwo też pobudzało do działania na rzecz wspólnoty lokalnej. Przykładem społecznej aktywności w Brudzewicach jest Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), która powstała z inicjatywy Jakuba Szaka nauczyciela i działacza społecznego. Historię OSP w Brudzewicach z dumą prezentuje mi Kronikarz Marian Starus, wnuk pierwszego prezesa Józefa Starusa. Bowiem od daty założenia tj. 5 maja 1926 r. pierwszy zarząd stanowili: prezes- Józef Starus, naczelnik – Jakub Szak, gospodarz- Kmiecik Roch i skarbnik- Piotr Kowalik. Przedstawiony skład zarządu przewodniczył piętnastoosobowemu zespołowi strażaków. Głównym celem OSP jest służyć pomocą miejscowej ludności w razie pożarów, powodzi, czy też zaginięć w rozległych lasach. Strażacy swoją bojową aktywnością zachęcali młodsze pokolenia do włączania się w wielorakie działania OSP. Na przestrzeni wielu dziesiątek lat zmieniały się generacje ludzkie, ale również wzbogacano specjalistyczny sprzęt oraz sukcesywnie podnoszono standard remiz. Wszelkie zmiany mogły dokonywać się przy nieocenionym udziale lokalnej społeczności i przedsiębiorczych wójtów Gminy Poświętna. Brudzewiccy strażacy mają również na swym koncie liczne sukcesy za udział w specjalistycznych zawodach.
Doświadczenia strażackie nabierały rozgłosu i decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 11 listopada 2020 roku została włączona Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzewicach do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Obecny Zarząd stanowią: prezes – Łukasz Starus, naczelnik- Bartłomiej Starus, sekretarz- Kamil Wiechecki, skarbnik-Antoni Łaski, członek Zarządu-Marcin Kacprzak, kronikarz- Marian Starus, gospodarz -Jacek Zagdański, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jakub Gossa.
Humanitarne działania braci strażackiej, spowodowały potrzebę rozwinięcia honorowego krwiodawstwa. Wśród krwiodawców znaczny udział mają strażacy OSP w Brudzewicach oraz zaprzyjaźnionych jednostkach strażackich. Na szczególną uwagę zasługuje to, że kobiety stanowią 25% zespołu strażackiego. Nic dziwnego, że prezesem Klubu Krwiodawstwa w Brudzewicach od 3 maja 2016 roku jest wspaniała organizatorka Agnieszka Wielgus. Klub działa przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Łodzi, które na każde spotkanie z krwiodawcami zapewnia niezbędną ekipę lekarsko-pielęgniarską oraz sprzęt. Do tej pory 43 niedziele poświęcone były krwiodawstwu. Na każdy wyznaczony termin zgłasza się około sto osób. Podczas spotkań w Brudzewicach zebrano 1016,250 litrów krwi. Instytucje różnych szczebli wysoko oceniają efekty społecznego zaangażowania się środowiska brudzewickiego. Szczególne zainteresowanie budzi rodzina Agnieszki i Krzysztofa Wielgus, a także ich córeczki Ani, która od wczesnego okresu życia towarzyszy rodzicom w akcjach krwiodawstwa. Dlatego też wizerunek Ani uwidoczniony jest na zdjęciu z wręczenia jej rodzicom honorowych odznak Ministra Zdrowia „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia” przez Łódzkiego Wojewodę.
Kolejną grupą aktywizującą brudzewianki jest Koło Gospodyń Wiejskich (KGW), któremu Przewodniczy wyjątkowa Maria Łuczkowska. KGW dba o to, aby obyczaje, wiedza i inne cenne wartości zachowały się dla przyszłych pokoleń. Zapoznawanie z muzyką i choreografią tańców ludowych, prezentacja strojów, pieśni, rękodzieła czy też kuchni regionalnej, to tylko niektóre wybrane elementy działalności KGW.
Te trzy ww. społeczne grupy spotykają się w okazałym budynku Remizy Strażackiej w Brudzewicach. Kolejni wójtowie Gminy Poświętne doceniając siłę aktywności społecznej ludności wsi Brudzewice ponoszą koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz wspomagają w wyposażeniu w sprzęt i samochody strażackie.
Obecny Starosta Opoczyński jest krwiodawcą i chętnie pojawia się aby powitać przybyłych krwiodawców do Brudzewic. Zdziwienie budzi fakt, że wieś położona wśród lasów, z dala od aglomeracji, jest tak aktywna i skuteczna na rzecz ratowania życia człowieka.
Nic dziwnego, że urzędy różnego szczebla to doceniają, Czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia dla członków OSP w Brudzewicach.
„Funkcja sołtysa w tak prężnie działającym społeczeństwie to wielki zaszczyt”, mówi Agnieszka Rataj, która aktywnie uczestniczy w spotkaniach różnych ugrupowań.

Brudzewice, 10 kwietnia 2022 r.

Inne z sekcji 

Puchate zwierzaki na włościach zespołu pałacowo- parkowym w Zaborze

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze to placówka lecząca psychiatrycznie dzieci i młodzież. Jest to największy tego typu szpital o zasięgu ogólnopolskim, gdyż leczą się tu pacjenci też z poza naszego województwa lubuskiego. Placówka ta ma swoją renomę do tego jest jedyną która leczy psychiatrycznie nieletnich pacjentów. Na osiągane sukcesy wpływają wyjątkowe warunki – […]

Ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu

Takiego występu nikt z przechodniów na deptaku się nie spodziewał. Z okazji święta Straży Granicznej – formacji powołanej 32 lata temu w celu ochrony granic Rzeczpospolitej w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza. 30 maja na zielonogórskiej starówce wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Nie tylko sklepowy szyld informował – SZYK POD FILARAMI, ale faktycznie […]