Aktualności

W Lubuskiem pracuje ponad 34 tys. cudzoziemców. Dominują obywatele Ukrainy.
Na koniec drugiego kwartału do ubezpieczeń społecznych w lubuskich placówkach ZUS
zgłoszonych było ponad 34 tys. obcokrajowców- podkreśla Agata Muchowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w Zielonej Górze.
To oznacza przyrost mniejszy niż 1 procent w stosunku do ubiegłego kwartału.
Liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę, osiągnęła niemal 21,5 tys. To oznacza,
że ponad połowa wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Lubuskiem
cudzoziemców pracuje na najkorzystniejszej z umów. Na własną działalność gospodarczą
zdecydowało się przeszło 600. obcokrajowców. Pozostali zatrudnieni są na innego rodzaju
oskładkowanych umowach, np. zleceniu.
Wśród zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Zielonej Górze i
Gorzowie Wlkp. cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy. Na koniec czerwca było ich
ponad 28,5 tys. To wzrost o przeszło pół tysiąca w porównaniu do marca. Druga grupa to
blisko 1,3 tys. obywateli Białorusi i 1 tys. osób pochodzenia gruzińskiego. W naszym
województwie znajdziemy także obywateli z bardziej odległych państw takich jak Estonia
(3), Kambodża (3), Kolumbia (3), Liban (4), Pakistan (4) czy też Peru (4).
Rzeczywista liczba obywateli obcych państw pracujących w Lubuskiem może być wyższa,
ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS. Dzieje się tak z powodu pracy w szarej
strefie, zatrudnienia na nie oskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w
KRUS.

Inne z sekcji 

Gdy Nowy Rok w progi, to Stary Rok w nogi

To ludowe przysłowie oznacza nic innego, jak to, iż z nastaniem Nowego Roku, coś definitywnie się kończy i zaczynamy zupełnie nowe rozdanie.

Moje podróże

W starym roku na zaproszenie Joanny i Grzegorza Łotoczko odwiedziłem rodzinę przy ulicy Kalinowej 11 w Czechowie