Aktualności

O ujarzmieniu promieni słonecznych słów kilka.

Ekologia to słowo, które jest wszechobecne w naszym życiu.

Dbanie o środowisko naturalne zyskuje na znaczeniu, pojawiają się ekologiczne produkty, ograniczamy zużycie plastiku, segregujemy śmieci. Wszystko po to, aby pomóc naturze. W tym samym duchu, zmian na lepsze i bardziej przyjazne środowisku, rozwijane jest również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czyli tych bazujących na surowcach naturalnych i niewyczerpywalnych. Do takich źródeł należą słońce, wiatr, woda, a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz oraz biopaliwa.

Polacy zaczęli coraz bardziej doceniać potencjał, jaki daje Słońce, które w zaledwie osiem minut jest zdolne dostarczyć naszej planecie ilość energii zużywaną na niej w ciągu całego roku. Największą korzyścią wydaje się fakt, iż Słońce za przekazaną Ziemi energię nie wystawia żadnego rachunku! To, jak wykorzystamy promienie, zależy tylko od naszego nastawienia i rządowych ustaw. Optymistyczny jest fakt, coraz więcej z nas dostrzega korzyści płynące ze Słońca i chcemy dostosowywać swoje otoczenie do odbioru czystej energii przez inwestycje w kolektory słoneczne. Dużym wsparciem są funkcjonujące dopłaty do kolektorów słonecznych oraz kredyty preferencyjne na ten cel, oferowane m.in. przez Bank Ochrony Środowiska. Uruchomiono programy kredytów z 45-procentową dopłatą do wartości solarnej inwestycji; część kredytu zostanie spłacona przez państwo. Osoby chętne do zamontowania paneli słonecznych mogą też skorzystać z programu Czyste Powietrze. Pieniądze można otrzymać na zakup i montaż przydomowej instalacji o mocy 2?10 kW, a maksymalna kwota dotacji to 5000 zł. natomiast firmom proponuje się pożyczkę do 85% kosztów niskooprocentowaną. Jeśli do tego doda się, czyli skorzysta z programu Mój Prąd całkiem korzystnie można mieć ?prąd za darmo? dla swoich potrzeb, a gdy panele fotowoltaiczne wyprodukują więcej energii niż jesteśmy w stanie zużyć w danym momencie, w określonych przypadkach możemy sprzedać nadwyżki do sieci. Wszystkie te programy – Mój Prąd czy Czyste Powietrze mają za zadanie zminimalizować koszty po stronie zainteresowanych i rozpowszechnić idee OŹE. Naprzeciw wyzwaniu idą powstałe firmy specjalistyczne zajmujące się instalacją paneli słonecznych. Oferują one pomoc w uzyskaniu dofinansowania, bezpłatny projekt, montaż i serwis, tanie raty, załatwianie formalności. Można by powiedzieć, że istnieje pełne eldorado w tym temacie, ale tak do końca nie jest.

Dotychczas fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się rodzajów źródeł zielonej energii w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat montowanie paneli fotowoltaicznych na domach stało się właściwie powszechne. Pozwalało to dotąd znacznie obniżyć rachunki za prąd osobą prywatnym i firmom. Wszystko za sprawą korzystnego systemu rozliczeń, który sprawiał, że montaż paneli fotowoltaicznych zwracał się już po kilku latach. Właściciel instalacji, który chciałby oddawać do sieci nadwyżki prądu, może to zrobić w systemie tak zwanych upustów. Polega to na tym, że w sytuacji, kiedy produkuje więcej prądu, niż może zużyć, może wyprodukowaną nadwyżkę oddać do państwowej sieci energetycznej. Natomiast w czasie, kiedy potrzebuje więcej prądu niż jest w stanie wyprodukować (np. w sezonie grzewczym), może ją pobrać bezpłatnie z sieci, w odpowiedniej proporcji do tego, co wcześniej oddał. Ale jak to bywa w naszym nieprzewidywalnym ustawodawstwie rząd planuje zmiany co powoduje już teraz niepotrzebny wzrost cen paneli fotowoltaicznych. Od kilku miesięcy drożeją bowiem podzespoły do produkcji paneli, a z powodu wysokiego popytu na fotowoltaikę w okresie letnim pojawiają się też problemy z dostępnością niektórych części, co również wpływa na ceny. Według stanu na koniec kwietnia 2021 roku, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowej Sieci Energetycznej wyniosła 4690 MW. Jest to już ok 8% całej mocy energetycznej wyprodukowanej w naszym kraju. Na początku czerwca bieżącego roku rządowe centrum legislacji przedstawiło tymczasem projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Proponowane zaktualizowane przepisy wprowadzają szereg zmian dotyczących modelu funkcjonowania paneli słonecznych w Polsce. Zmienić ma się całkowicie filozofia korzystania z technologii tego typu: zamiast oddawania nadwyżek energii do sieci i odbierania ich części bezpłatnie w późniejszym terminie (na przykład w sezonie zimowym), posiadacze instalacji fotowoltaicznych będą mogli sprzedawać nadwyżki prądu na rynku.

Proponowane zmiany spowodowały pewien niepokój posiadaczy już istniejących instalacji, ponieważ wiele krążących w sieci obliczeń wskazuje na to, że nowy sposób rozliczania z firmami energetycznymi będzie mniej korzystny dla odbiorców niż obecnie obowiązujący. Warto więc na wstępie wyraźnie zaznaczyć fakt, że nowe przepisy będą dotyczyć wyłącznie instalacji zbudowanych po 1 stycznia 2022 roku. Obecnie obowiązująca ustawa gwarantuje bowiem wszystkim posiadaczom instalacji fotowoltaicznych obowiązywanie obecnych regulacji przez 15 lat. Jeśli jeszcze do tego dodamy rozpowszechniane mity być może ?zwolenników? energii tradycyjnej takie jak: fotowoltaika szkodzi zdrowiu – otóż nie panele jak i cała instalacja nie szkodzi zdrowiu. Nie emituje dwutlenku węgla, gazów ani nie promieniuje. Jest to czysta energia. Czy takie, że instalacja fotowoltaiczna się zepsuje, zanim się zwróci – to zależy od czego? Jeśli zamontujemy chińskie panele tanie to i ich żywotność jest krótka a i często są faktycznie łatwopalne. Co innego, jeśli zamontujemy moduły renomowane, ale co jest zrozumiałe droższe. Wówczas będą sprawne przez co najmniej +/- 25 lat. Dalej mówi się, że fotowoltaika nie działa zimą owszem działa, ale z mniejszym natężeniem. To są bezsensowne mity a do przedsiębiorczych i odważnych świat należy a na pewno zagospodarowanie tego co mamy za darmo nad głowami, gdyż inni w świecie to już od dawna czynią choćby nasi sąsiedzi.

W Polsce podstawowym surowcem energetycznym jeszcze długo pozostanie węgiel, ale czas na wizjonerów wykorzystywania energii słonecznej nadszedł na dobre. Energetyka konwencjonalna w przyszłości może być niewystarczająca do spełnienia potrzeb człowieka ze względu na wyczerpywanie się zasobów paliw nieodnawialnych. Dlatego konieczne są poszukiwania alternatywnych, odnawialnych źródeł energii i rozwój energetyki niekonwencjonalnej. Jest to też istotne dla środowiska naturalnego, ponieważ wydobycie i spalanie paliw czyni duże szkody w przyrodzie ? niszczy środowisko naturalne, zanieczyszcza powietrze, wody i gleby. Natomiast energetyka niekonwencjonalna taka jak uzyskiwana z paneli słonecznych jest przyjazna środowisku. Jak jednak skorzystamy jak docenimy cenny dar jakim jest słońce zależy tylko od nas. I na nic zdadzą się szczyty G7 o starania w sprawie zmian klimatycznych, jeśli my sami nie okażemy troskę i szacunek wobec naszego wspólnego domu.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]