Aktualności

Srebrne pokolenie

Tyle się ostatnio działo – 16 września w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Seniorów II kadencji. Dalej 27 września br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze odbył się Okrągły Stół Seniorów. A 1 października delegacja lubuskich seniorów brała udział w Obywatelskim Parlamencie Seniorów w Warszawie przed nami jeszcze 7 października obchody XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora i wiele innych wydarzeń, bo okazji dla seniorów nigdy nie brak, aby przypomnieć o sobie w przestrzeni społecznej zwłaszcza w tegorocznej debacie wyborczej. Według dokumentów rządowych polityka senioralna to działania administracji publicznej wszystkich szczebli, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Stąd w naszym województwie za sprawą organizacji pozarządowych działających na rzecz ludzi starszych działa Lubuska Społeczna Rada Seniorów ?organ konsultacyjny doradczy działający na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa Lubuskiego. Ponadto powołano na III kadencję Lubuski Sejmik Seniorów reprezentujący nasze interesy wobec władz. Celem sejmiku, którego mam zaszczyt być radnym jest zmotywowanie osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym oraz diagnoza problemów i potrzeb seniorów. Według mnie seniorzy są tylko częścią strategii politycznej wielu polityków i partii gdyż ponad 9 milionowa społeczność senioralna w Kraju jest dużą częścią wyborczego tortu. W innym przypadku podzielilibyśmy los innych mniejszych grup jak np. osoby niepełnosprawne. Dlatego zewsząd płyną zapowiedzi i deklaracje, że już niedługo będziemy mieli bezpłatną opiekę medyczną a ludziom starszym i schorowanym będzie żyło się od teraz lepiej i radośniej za sprawą 5 Dla Zdrowia Kaczyńskiego, że będziemy mieli starość jak na zachodzie, ale na ten luksus każą nam czekać trzy kadencje a co tu i teraz?. Starość to nie jest wiek a stan umysłu i widzenia rzeczywistości często bez radości, dlatego my seniorzy nie zamierzamy czekać. Głośno artykułujemy: mamy niezłych lekarzy wspaniałą kadrę medyczną na każdym szczeblu jedynie problem jest w organizacji służby zdrowia i to nie ostatniej dekady a od wielu lat. Można przeznaczać i 100% PKB i nic z tego nie będzie. Środki narodowe są źle dystrybuowane, np. na telewizję krajową przeznacza więcej niż na zdrowie gdzie geriatria jest niedofinansowana. W ponad milionowym społeczeństwie lubuskim mamy ponad 15% ludności 65+ i bardzo nierówny i trudny dostęp do dóbr przeznaczonych dla osób starszych. Nasze województwo ma tylko dwa oddziały geriatryczne w tym tylko jeden działa i ma aż 24 łóżka, które wg. NFZ powinno wystarczyć, bo jak zrozumieć ze od lat w torzymskim szpitalu jest gotowy oddział dla osób starszych, ale niestety NFZ a niektórzy twierdzą, że sam dyrektor lubuskiego NFZ nie chce funkcjonowania tego oddziału, który leczyłby kompleksowo pacjentów 65+. I czemu tu się dziwić skoro taka jest polityka krajowa, aby nie badać seniorów żeby nie wykryć im chorób. Lecz jak zapewniali oni sami nie odpuszcza tematu torzymskiej lecznicy tym dyskursie politycznym padały i takie oczekiwania osób starszych i władz naszego województwa jak: powołanie asystenta osoby starszej, utworzenie domów pobytu dziennego oraz Rad Seniorów w każdej gminie, uproszczenie dostępu do programu finansowania i wymiany tzw. ?kopciuchów?. Liderzy organizacji senioralnych podnosili, że należałoby uprościć procedury dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów dla seniorów ?proszę nas sprawdzać a nie kazać pisać książek i wykresów -papierologia niczemu nie służy?. Obecnie, aby dostać dofinansowanie na 5 tyś wypełnia się dokumenty jak w banku na 100 tyś. Osobiście, jako osoba 65+ uważam, że władza nie robi łaski, że wsłuchuje się w nasze postulaty szkoda, że teraz w dekadzie wyborczej przypomniała sobie o obowiązkach konstytucyjnych wobec osób starszych, aby nam wszystkim zapewnić warunki godnego i zdrowego starzenia się. Seniorów z roku na rok będzie przybywać i należy też pamiętać o jasnych stronach ich życia. Uważam, że seniorzy w naszym województwie mają nierówny dostęp np. do teatru czy na basen. Seniorzy stolic województwa i dużych miast maja łatwy i tani a z terenu bardziej utrudniony i drogi. Dzisiaj bycie członkiem stowarzyszenia senioralnego jest luksusem niedostępnym dla ubogiej osoby z podstawową emeryturą z uwagi na wysoką składkę członkowską gdyż organizacje dostają małe wsparcie finansowego lub wcale nie dostają na swoją działalność i często prowadzą swoją działalność ze składek, co jest kolejną barierą szerszej aktywności osób starszych. Dzisiaj wielu nie stać być słuchaczem np. UTW. Natomiast wsłuchując się dzisiejsze w zapewnienia władz wojewódzkich odnoszę wrażenie, że ?lubuskie warte zachodu ? będzie też przyjazne seniorom gdyż nic o nas bez nas, bo my sami lepiej wiemy, co nam potrzeba. Natomiast w Warszawie podczas Kongresu OPS mówiono o potrzebie powołania Pełnomocnika ds. Osób Starszych w randze ministra, uchwaleniu Karty Praw Osób Starszych a to wszystko w perspektywie coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa. Smutkiem napawa mnie fakt, że politycy tak bezpardonowo rozgrywają swoje ?wojenki? tu w Stolicy Kraju widać było to wyraźnie jak głęboki jest ten rów między nami Polakami, jaka została spowodowana wyrwa wśród seniorów za sprawą polityków. W tym samym czasie obradowały dwa zgromadzenia senioralne: pod egidą PO w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i pod egidą PiS na Sali Kolumnowej w Sejmie RP. Jak to nazwać i zrozumieć, komu zależy na rozłamie. Przecież nie taka przeświecała myśl założycielom OPS -według deklaracji miała to być reprezentacja demokratycznie wybrana reprezentująca interesy polskich seniorów a apolityczna i neutralna światopoglądowa działalność przejawem partycypacji potrzeb osób starszych. To ma zapewnić skuteczne oddziaływanie na kierunki polityki senioralnej i konsolidację środowisk senioralnych w oparciu o konstruktywny dialog z władzami wszystkich szczebli dla wszystkich polskich seniorów. Jako Delegat Obywatelskiego Parlamentu Seniorów apeluję do decydentów rządowych i parlamentarzystów zaprzestańcie jątrzyć. A do koleżanek i kolegów niech zgoda i postawa polskich seniorów zwolenników różnych partii i tych bezpartyjnych będzie wzorem dla wszystkich młodszych pokoleń.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]