Aktualności

Projekt „Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą”

Granice znaleźć można już tylko na mapach. W niemieckim Seelow zainaugurowano kolejny transgraniczny projekt, którego partnerami są samorządy z Kostrzyna nad Odrą i Słońska. Realizacja zadania ?Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą? ma pomóc w lepszej współpracy animatorów historycznie ważnych miejsc po obu stronach granicy. W rozmowach wziął udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Transgraniczny region europejski Viadrina jest krainą historyczną o szczególnym znaczeniu, na której to przede wszystkim wiek XX. odcisnął największe piętno. Miejsca pamięci, takie jak Wzgórza Seelowskie (Seelower Höhen) i Muzeum Martyrologii, zniszczone stare miasto Küstrin/Kostrzyn są także znaczącymi miejscami pamięci, tak jak to ma miejsce w przypadku dziedzictwa pruskiego, industrializacji, powiększania obszarów czy katastrof przyrodniczych.

Byłe już przejście graniczne tworzy obecnie najnowszą historię Europy. Celem projektu europejskiego ?Miejsca pamięci nad Odrą i Wartą?, który przyświeca jego partnerom: Miastu Seelow (Leadpartner), Miastu Kostrzyn nad Odrą i Gminie Słońsk jest pielęgnowanie i wzmacnianie jedynej w swoim rodzaju krainy historycznej w Regionie Europejskim Viadrina, jak również Regionu Odry i Warty, a także wykorzystanie tej wyjątkowej zalety turystycznej pod względem gospodarczym. Pamięć odnosi się przy tym do trzech historycznych epok:

– ?wspólnego historycznego obszaru kulturowego? po obu stronach Odry,

– ?obszaru losu? nieludzkiego okresu faszyzmu i jego skutków,

– ?obszaru spotkań? jako początku przyjaznego sąsiedztwa ze zjednoczoną Europą.

Dzięki realizacji trzech projektów inwestycyjnych (budynek dworca Seelow (Mark) w Seelow, historyczny dom kultury w Słońsku i Willa Wagnera w Kostrzynie nad Odrą) zostanie poszerzona oferta turystyczna miejsc pamięci oraz zostanie stworzone transgraniczne połączenie dokumentacji, komunikacji i akcji. Poprzez to powstaną nowe miejsca informacji turystycznej dla marki kulturowo-turystycznej, dzięki którym turyści będą mogli uzyskać informacje o tym regionie i zostać zachęceni do przyjazdu do przepięknego regionu lubuskiego.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]