Aktualności

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W ramach obchodów 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 6 września bieżącego roku odbyło się odsłonięcie tablicy informacyjnej poświęconej lądowaniu grupy wywiadowczej ?Wisła? w 1945 roku w miejscowości Strużka.
Obchody zostały zainicjowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej i zorganizowane wspólnie z Urzędem Gminy w Bobrowicach.W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości,: Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubuskiego, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej UM. w Zielonej Górze ? Mirosław Glaz, Starosta krośnieński ? Grzegorz Garczyński, Burmistrz Krosna Odrzańskiego ? Marek Cebula, D-ca Garnizonu Krosno – ppłk Sławomir Osmelak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzózka ? Piotr Świder, Dyrektor Oddziału ZEW Dychów w Dychowie PGE Energia Odnawialna S. A. ? Sławomir Szostak, Komendant Placówki SG w Zielonej Górze ? ppłk SG Dariusz Michalski, Komendant Powiatowy OSP ? Wiesław Leśko, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim ? Barbara Kołarzyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrowicach ? Anna Kasprzyk oraz uczniowie klasy mundurowej Z.S.P. w Krośnie oraz uczniowie S.P. w Bobrowicach. W miejscu lądowania gdzie obecnie mieści się leśny parking znajduje się odnowiony obelisk oraz wykonana przez TMZK tablica informacyjna. W trakcie uroczystości złożono wiązanki kwiatów od przybyłych delegacji. W trakcie uroczystości głos zabrali przedstawiciele władz z tych przemówień wypływa jasne przesłanie ?W strasznych latach wojny Polacy bohatersko wypełniali swój obowiązek obrony ojczyzny. Ale i my mamy zadanie do wykonania. Musimy pamiętać o ofiarach i bohaterach mamy również obowiązek przekazać kolejnym pokoleniom przestrogę przed terrorem wojny? ? Grupa ?Wisła? działała w rejonie Lubsko-Gubin to jednak ważne, aby upamiętnić to wydarzenie wśród naszego krośnieńskiego społeczeństwa zwłaszcza młodzieży gdyż oprócz samego miejsca lądowania grupa na koniec zadania została ewakuowana przez Krosno.
Heroiczna działalność wywiadowcza grupy mogłaby posłużyć za kanwy filmu szpiegowskiego. Grupa wywiadowczo?dywersyjna w składzie: dowódca ? podporucznik Kazimierz Cieliszak zastępca dowódcy ? starszy sierżant Józef Kuriata oraz radiotelegrafista ? sierżant Franciszek Mazurkiewicz i dwóch wywiadowców ? podchorąży lotnictwa Stanisław Pawłowski i szeregowy Włodzimierz Skrebie została powołana jesienią 1944 roku a już 23 stycznia 1945 została zrzucona w okolicach Strużki na tyły frontu wojsk hitlerowskich w celach dywersyjnych w rejonie Sommerfeld -Forst ?Guben. Grupa działała ok. trzech tygodni w czasie tym stoczyli kilka zbrojnych potyczek z hitlerowskimi organizacjami paramilitarnymi, dokonywali akcji sabotażowych na pociągi wysadzając transporty wojskowe uziemiając linię kolejowa na kilka dni. W Lubsku dowódca grupy przebywał wielokrotnie zbierał tu informacje, a dzięki znakomitej znajomości języka niemieckiego udając uciekiniera z zajętych już wschodnich terenów Niemiec, pozyskiwał żywność dla oddziału. Wywiadowcy nadali 23 radiogramy -zadaniem grupy było dokładne rozpoznanie stanu liczbowego związków taktycznych, liczebności, uzbrojenia, ustalenie rejonów koncentracji oraz lokalizacja obiektów wojskowych i prowadzenie tam działań dywersyjnych. W meldunkach przekazywano informacje o niemieckich umocnieniach nad Nysą Łużycką, o zakładach produkujących na potrzeby wojska, które później były bombardowane. Meldowano o ruchach wojsk, transportach kolejowych przejeżdżających przez Lubsko na zachód w rejon Berlina. Jeden z meldunków dotyczył przerzutu z rejonu Ardenów na front wschodni jednostek pancernych armii Runstädta oraz o koncentracji jednostek pancernych w Lubsku i Gubinie grupa zakończyła działalność bez strat 17 lutego 1945 r. To, czego nie mogły wypatrzeć samoloty rozpoznawcze i nasłuchy radiowe to takie informacje zdobywała grupa ?Wisła?, w wrogim terenie zimą nasyconym hitlerowskimi wojskami. Chociaż nie obyło się bez nieporozumienia, kiedy Rosjanie wzięli ich za dywersantów niemieckich, nieporozumienie na szczęście wyjaśniono. Ważne jest byśmy dzisiaj pamiętali o ich poświęceniu w walce za naszą wolność. Nasz krośnieński region nie ma wiele wydarzeń bojowych związanych z II W.Ś. Niech ta uroczystość będzie odpowiedzą na zakusy dzielenia żołnierzy przez polityków na lepszych i gorszych.
Formacje dywersyjno-wywiadowcze skutecznie i heroicznie działały na wszystkich arenach wojny od zachodu i z wschodu będąc desantowani z morza i zrzucani z nieba podczas działań wojennych w celu prowadzenia nieregularnych walk. Ta patriotyczna uroczystość jest dowodem, że społeczeństwo ziemi krośnieńskiej pamięta o bohaterach wojny, za co należą się słowa uznania wszystkim współorganizatorom oraz mieszkańcom powiatu krośnieńskiego biorącym udział w tej manifestacji a przede wszystkim wielkie uznanie dla młodzieży szkolnej gdyż są to wartości, które w nich szczególnie należy umacniać, aby słowa wyryte na tablicy nie były pustymi zapomnianymi słowami ?Mężnym ku chwale, potomnym ku pamięci?.
Tablica informacyjna została wykonana z dotacji otrzymanej z Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim przy dużym wsparciu organizacyjnym Wójta Gminy Bobrowice Wojciecha Wąchały, żołnierzy 5 kresowego batalionu saperów oraz Nadleśnictwa Brzózka.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]