Aktualności

Jubileusz radia

W 1952 roku w Polsce Ludowej uchwalono nową konstytucję. Doszło do swoistego upartyjnienia państwa – cała władza znalazła się w rękach aparatu partyjnego, który nadzorował administrację państwową. Rozbudowany aparat przemocy nadzorował wszelkie dziedziny życia, niszczył więzi społeczne i zmuszał do działań pożądanych przez władzę. Utopijną ideologię stalinowską ?nowego społeczeństwa? wprowadzano w życie za pomocą terroru i propagandy opartej na monopolu informacyjnym.
W 1952 roku, wzorując się na ?bratnim? Związku Radzieckim zbudowano w Polsce ogromną sieć radiowęzłów. Miały usprawnić indoktrynację społeczeństwa. Do radiowęzła zielonogórskiego uruchomionego w 1953 roku, w mieście i ówczesnym województwie zielonogórskim podłączono od 30 do 40 tysięcy głośników nazwanych przez Polaków kołchoźnikami. Materiały propagandowe nadawane przez te głośniki – codziennie ok. 15 minut – tworzyli pracownicy instytucji o nazwie Ekspozytura Polskiego Radia. Prawdziwe radio wysyłające sygnał w eter na falach średnich uruchomiono w Zielonej Górze w styczniu 1957 roku. Był to efekt ?odnowy? z roku 1956 i obnażenia zbrodni stalinizmu. Dziś trudno ustalić jak to się stało, że za początek radiofonii na Środkowym Nadodrzu przyjęto uznawać nie to znaczące wydarzenie jakim było wysłanie sygnału w eter lecz uruchomienie radiowęzła. Mijały lata i ?odnowy?, była rewolucja Solidarności i obalenie komunizmu, dorastały kolejne pokolenia dziennikarzy i słuchaczy, jest wolna Polska a my nadal, zupełnie bezrefleksyjnie za początek lubuskiej radiofonii uznajemy uruchomienie propagandowego, stalinowskiego radiowęzła z siecią tysięcy szczekaczek. Tę tradycję podtrzymuje też obecne, ustanowione przez PiS kierownictwo rozgłośni regionalnej, dlatego Polskie Radio ?ZACHÓD? świętuje w tym roku (swoje?) 65 lecie. Pomijając niefortunne przyjęcie daty narodzin radia trzeba przyznać, że Rozgłośnia Regionalna i radiowi dziennikarze wykonali ogromną pracę przy tworzeniu tożsamości regionu i kształtowaniu społecznej więzi mieszkańców obecnej Ziemi Lubuskiej. Pracownicy radia zdobyli zaufanie i szacunek słuchaczy a nasze regionalne radio stało się niezwykle ważną, wręcz niezbędną Lubuszanom instytucją. Za to właśnie, przy okazji jubileuszu, podziękowania i słowa uznania przekazał pracownikom Radia Zachód Janusz Kubicki Prezydent Zielonej Góry. W wyniku konsultacji z Zarządem Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Miasta uhonorował kilkunastu Radiowców (nie tylko dziennikarzy) Złotymi Medalami które są wyrazem uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra.
Uroczystość odbyła się w sobotę 22 września w sali obrad Rady Miasta. Po wręczeniu medali i upominków był czas na długą rozmowę z Prezydentem Januszem Kubickim i radnym Andrzejem Brachmańskim o sprawach istotnych dla mieszkańców Zielonej Góry.

Inne z sekcji 

ULICZNI KUGLARZE

W dniach 22-23 sierpnia tego roku zielonogórski deptak opanowali uliczni kuglarze z zagranicy. Wszystko za sprawą kolejnej edycji obwoźnego festiwalu Busker Tour gdzie mieszkańcy mogli podziwiać ciekawe pokazy artystów ulicznych, iluzjonistów oraz akrobatów z Japonii, Włoch, Bułgarii, Malezji, Argentyny. Była to idealna impreza adresowana do wszystkich, którzy umieją się wspólnie bawić którzy akurat znajdowali się […]

Festiwal Różnorodności 2023 przeszedł do historii

Wiele gwiazd na wojewódzkim Festiwalu Różnorodności w dwóch blokach muzycznych: ukraińskim i romskim, to czekało na gorzowian w niedzielne późne popołudnie na Starym Rynku.