Z poetyckiej teki

Umiera rzeka

Umiera rzeka

Jeszcze nie umarła,

póki my żyjemy

Jeszcze żyjemy, bo nie umarła

Życiodajne? wody ciągle toczy

Życie jeszcze w niej pluszcze

lecz coraz wolniej płynie

Żyjemy jeszcze, bo rzeka płynie