Informacje, komunikaty, oświadczenia

NIE KAŻDY MA SZLACHETNE INTENCJE- POLICJANCI OSTRZEGAJĄ UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Podinspektor Marcin Maludy– rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie przestrzega uchodźców, którzy przebywają w lubuskiem, aby nie stali się ofiarami przestępstw.

Od trzech tygodni lubuscy stróże prawa pomagają wszystkim, którzy uciekają przed wojną na Ukrainie. Obok konwojów humanitarnych, pomocy udzielanej na granicy polsko-ukraińskiej czy dworcach kolejowych, zbiórkach żywności i odzieży policjanci zapewniają również bezpieczeństwo prawne obywateli Ukrainy. Służą temu spotkania z policyjnymi profilaktykami, w trakcie których policjanci ostrzegają przed niebezpiecznymi sytuacjami związanymi z handlem ludźmi czy oszustwami, a także przekazują praktyczne informacje związane z ich pobytem w Polsce- mówi Maludy.

fot/ lubuska policja