Informacje, komunikaty, oświadczenia

Konkurs na wspomnienia o pionierach

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie: mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz innych regionów kraju, jeśli spełniają warunki Konkursu

Konkurs na wspomnienia o pionierach

Może jeszcze o tym nie wiesz, że masz w rodzinie lub wśród sąsiadów pioniera, a więc osobę, która po II wojnie światowej przyjechała na tereny byłych Prus Wschodnich i wspólnie z armią innych osadników zaczęła je zagospodarowywać, tworząc w regionie Warmii i Mazur podstawy Państwa Polskiego. Rozejrzyj się wokół, popytaj…
Jeśli Twój ojciec, matka, wujek lub znajomy z sąsiedztwa należeli do grona osadników, masz szansę opisać ich działalność na tych ziemiach nawet wtedy, gdy już nie żyje. Może w Twojej pamięci zakodowały się opowieści samego pioniera, jego zmagań z nową rzeczywistością. Może znajdziesz w szufladzie pożółkły dokument, delegację lub bilet kolejowy do Olsztyna albo innej stacji w regionie, może zachował się list lub urzędowe pismo z okresu urządzania tych ziem pod biało-czerwoną flagą, masz szansę ocalić je od zapomnienia.
Zarząd warmińsko-mazurskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs pod nazwą „Wspomnienia o pionierach Warmii i Mazur” ? w 75-lecie przybycia pierwszych pionierów do naszego regionu. Celem konkursu jest zapisanie pamięci o ludziach, którzy w regionie Warmii i Mazur tworzyli po II wojnie światowej zręby państwowości polskiej, zmagali się z problemami dnia powszedniego, przełamując bariery, również w trudnych relacjach z autochtonami ? Warmiakami i Mazurami.
Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 30 kwietnia 2020 roku.
Przewidywana jest jedna nagroda główna i trzy wyróżnienia ? w postaci dyplomów i druku w kwartalniku SDRP „Dziennikarz Olsztyński”. Praca uznana przez Komisję konkursową za najlepszą zostanie zakwalifikowana do publikacji w tygodniku ogólnopolskim „Przegląd” ? jeśli spełni kryteria drukowalności określone przez redakcję. Organizatorzy planują też wydanie wspomnień w postaci książki, jeśli na tyle bogaty okaże się plon konkursu. Honoraria nie są przewidywane, a główną satysfakcją dla autorów prac będzie zachowanie ich wspomnień dla potomnych. Ogłoszenie wyników konkursu – w maju 2020 roku.
Prace konkursowe prosimy przesyłać:
– w wersji papierowej, z dołączonym zapisem na płycie CD, na adres: Redakcja „Dziennikarza Olsztyńskiego”, 10-687 Olsztyn, ul. Hanowskiego 3 lok. 6.
– w wersji elektronicznej na adres mailowy: sdrp.Olsztyn@wp.pl
Objętość prac do 10.000 znaków (ze spacjami), w formie papierowej wydruk A4, w wersji elektronicznej w formacie „pdf”, „doc”, „odt” lub podobnej.
Szczegóły w Regulaminie konkursu opublikowanym na profilu Facebooka: Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Olsztyn.
W konkursie mogą wziąć udział również osoby spoza województwa warmińsko-mazurskiego, jeśli ich prace dotyczyć będą pionierów z terenu byłych Prus Wschodnich. Zachowajmy wspomnienia o nich; to im się po prostu należy!