Lubuski Oddział SDRP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej SDRP, jest ogólnopolską organizacją zawodową i twórczą dziennikarzy.