?Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem…?

Okolica nadpiliczna słynie przede wszystkim z bogactwa leśnego rozciągającego się od Nowego Miasta n/Pillicą po przez Rawę Mazowiecką, Rzeczycę, Studziannę po Opoczno w województwie łódzkim.

Czy Polska byłaby lepsza, gdyby krajem rządzili burmistrzowie?

Z burmistrzem Krosna Odrzańskiego, Markiem Cebulą, rozmawia Andrzej Lambryczak.