O nas

Lubuski Oddział SDRP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej SDRP, jest ogólnopolską organizacją zawodową i twórczą dziennikarzy.
Celem SDRP jest:
– ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów
– działanie na rzecz równego dostępu obywateli do informacji, edukacji i kultury
– upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój
demokracji
– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
– wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza mediów lokalnych
– wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej, ochrona prawna działalności twórczej
dziennikarzy, w tym zbiorowe zarządzanie ich prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
– dbałość o rzetelność i etykę dziennikarzy
– dbałość o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków
komunikowania społecznego.

ZARZĄD LUBUSKIEGO ODDZIAŁU SDRP
1. Tadeusz Krupa ? Przewodniczący Zarządu
2. Małgorzata Trzcionkowska ? Wiceprzewodnicząca
3. Ewa Duma ? Sekretarz Oddziału
4. Jakub Lesiński ? Skarbnik Oddziału
5. Marzena Wróbel-Szała ? Członek Zarządu

Inne z sekcji 

Nowe władze Lubuskiego Oddziału SDRP

Dzień dobry koleżanki i koledzy! Wczoraj (29 września 2021) odbyło się walne zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. Mamy nowy zarząd, któremu przewodzi Marzena Wróbel-Szała.