Informacje, komunikaty, oświadczenia

Młody Dziennikarz Roku województwa lubuskiego 2024, edycja II

To pierwszy taki konkurs organizowany dla młodych Lubuszan. Skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studentów zaangażowanych w pracę dziennikarską, pragnących sprawdzić swoje siły przy tworzeniu tekstów o głębszym, regionalnym znaczeniu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 4 kategoriach tematycznych: demokracja, ekologia, historia regionalna oraz wywiad.
Osobną kategorią będzie konkurs na najciekawszą gazetkę szkolną.
Pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oddział Lubuski w Zielonej Górze. To ogólnopolska organizacja zawodowa i twórcza skupiająca kilka tysięcy dziennikarzy w całym kraju.
Jako Stowarzyszenie staramy się dbać o ochronę wolności słowa, pluralizm mediów, rzetelność i etykę dziennikarską – mówi Marzena Wróbel-Szała, Przewodnicząca Zarządu Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. – Chcemy także wspierać i rozwijać twórczość dziennikarską wśród młodego pokolenia – dodaje.
Oceny prac dokona Jury złożone z profesjonalnych dziennikarzy, związanych z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi:
prof. Marian Bugajski – językoznawca, medioznawca, kierownik Zakładu Komunikacji Językowej na Uniwersytecie Zielonogórskim, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Tadeusz Krupa – dziennikarz, wieloletni Prezes Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze, sekretarz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddział Lubuski
Dorota Zyń-Horbaczewska – dziennikarka radiowa i telewizyjna, długoletnia członkini jury Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej
Andrzej Żywień – dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
Ewa Duma – Redaktor naczelna w GRONO Pismo Lubuskich Nauczycieli, Kronikarka miasta Zielona Góra
Marzena Wróbel-Szała – dziennikarka Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze, przewodnicząca Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Oddział Lubuski
Michał Machało oraz Jolanta Zaleska – laureaci pierwszych miejsc I edycji Konkursu
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas Uroczystej Gali zaplanowanej na październik br.
Konkurs zostanie ogłoszony w maju 2024 roku, termin nadsyłania prac upłynie 30.06.2024.
Prace można zgłaszać bezpośrednio na email: admin@dziennikarzelubuscy.pl lub poprzez dedykowaną stronę przygotowaną przez firmę INKBook:

https://mdr.promo.inkbook.eu/

Na tej stronie został zamieszczony formularz zgłoszenia.


Wszelkie szczegóły dostępne będą na profilu SDRP na Fb oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej dziennikarzelubuscy.pl

REGULAMIN Młody Dziennikarz Roku II edycja