Wywiady

Pracujemy dla dobra mieszkańców powiatu gorzowskiego

z Grzegorzem Zapytowskim – nowym przewodniczącym Rady Powiatu rozmawia Ryszard WaldunWybór na przewodniczącego był dla Pana zaskoczeniem?

Wykonując mandat radnego staram się zawsze pracować rzetelnie i sumiennie wywiązywać się z
powierzonych obowiązków. Moim priorytetem jest praca, a może raczej służba na rzecz mieszkańców
powiatu gorzowskiego. Trudno mówić o zaskoczeniu, bowiem o wyborze mojej osoby na to stanowisko
zdecydowała większość radnych podczas tajnego głosowania.

Jakie priorytety stoją przed radnymi pod Pana przewodnictwem?

Jak już nadmieniłem, chcemy dobrze pracować na rzecz mieszkańców całego powiatu. Bardzo
ważna jest poprawa stanu dróg, które sukcesywnie są przebudowywane w poszczególnych gminach.
Równie ważne są działania z dziedziny polityki społecznej. Wspomnę choćby o budowie Centrum
Wsparcia Rodziny w Mościcach, czy budowie internatu przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w
Lipkach Wielkich. Obecna sytuacja zarówno w kraju, jak i całej Europie jest niestabilna, ale mam
nadzieję, że nie wpłynie to negatywnie na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Na zakończenie proszę opowiedzieć o Pana życiu poza radą powiatu.

Od ponad 20 lat jestem pracownikiem Urzędu Gminy w Kłodawie. Moją pasją jest sport, głównie
koszykówka. Jestem komisarzem Polskiego Związku Koszykówki oraz działaczem Lubuskiego Związku
Koszykówki. Na bieżąco śledzę także wyniki sportowe w innych dyscyplinach. Kibicuję żużlowcom Stali
Gorzów Wlkp. i Bartoszowi Zmarzlikowi. Swoją wiedzę o sporcie chętnie sprawdzam uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach. W wolnej chwili lubię obejrzeć polską komedię szczególnie Stanisława Barei, a także posłuchać dobrej muzyki.

Dziękuję za rozmowę

Inne z sekcji 

Uzdrawiająca Starożytna Wiedza

Współczesna medycyna serwuje coraz to nowsze zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem, najlepszego sprzętu, który ma doprowadzić pacjenta do sprawności psychofizycznej.

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich gorzowian

Z cyklu „Krótko i na temat”, z Anetą Gnaczyńską, menadżerką Klubu Kultury MCK „Zodiak”, rozmawia Ryszard Waldun.