Wywiady

Już niebawem będzie można przedstawić np. założone cele inwestycyjne gminy

Trzy pytania do…, czyli krótko i na temat.
Gościem rozmowy jest Lubomir Fajfer – nowy zastępca burmistrza Witnicy

Rozmawia Ryszard Waldun

1.R.W Pierwsze 10 dni minęło, od czasu objęcia nowego stanowiska. Już zapoznał się Pan ze swoimi obowiązkami?

1.L. F Tak, Może jeszcze za wcześnie, na jakieś konkluzje i konkretne wnioski, ale muszę, na tym etapie podkreślić istotne wsparcie, i podejście mojego nowego szefa, pana burmistrza Dariusza Jaworskiego, ale dodatkowo też zaznaczyć muszę że burmistrz dopracował się w swoim otoczeniu solidnego personelu urzędniczego, to w znakomitej większości kompetentni specjaliści i biegli eksperci w swoich dziedzinach.
To bardzo dobrze rokuje np. w związku ze zwiększeniem środków z programów rządowych i potrzebą ich zagospodarowania na potrzeby miasta i gminy.

2. R.W. Jakie obowiązki , są w pana kompetencjach?

2.L.F Moje kompetencje reguluje oczywiście system prawny obowiązujący w Polsce, dla obszaru samorządowego oraz statut i regulamin urzędu. Zapoznałem się z moimi obowiązkami, a także spotkałem się osobiście , ze wszystkimi naczelnikami i większością kierowników jednostek podległych, z którymi będę bezpośrednio współpracował.
Mam tu na myśli:
-Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa,
– Wydział Kultury, Oświaty i Sportu,
-Wydział Inwestycji,
-Miejski Dom Kultury
-Miejska Biblioteka Publiczna ,
– oraz placówki oświatowe.
Razem będziemy pracować dla dobra miasta i gminy, oraz mieszkańców.. Mam nadzieję że już niebawem będzie można przedstawić np. założone cele inwestycyjne gminy.

3.R.W Co robi, nowy zastępca burmistrza, kiedy opuszcza urząd, czym się interesuje?

3 L.F Ostatnio postawiłem na i utrzymanie dobrej kondycji fizycznej dla poprawy sprawności psychofizycznej i po to by efektywniej i sprawniej służyć Mieszkańcom miasta i gminy. A więc aktywny ruch. Lubię muzykę i jazdę na rowerze. Zimą oczywiście narty zarówno zjazdowe jak i biegowe. Latem urocze są nasze okoliczne jeziora, mogę trochę żagli i kajaków. Ale z reguły, ze względu na obowiązki na dłuższy wypoczynek trochę czasu brak…

Dziękuję, za rozmowę


foto: UM Witnica

Inne z sekcji 

Uzdrawiająca Starożytna Wiedza

Współczesna medycyna serwuje coraz to nowsze zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem, najlepszego sprzętu, który ma doprowadzić pacjenta do sprawności psychofizycznej.

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich gorzowian

Z cyklu „Krótko i na temat”, z Anetą Gnaczyńską, menadżerką Klubu Kultury MCK „Zodiak”, rozmawia Ryszard Waldun.