Wywiady

Polski Czerwony Krzyż jest wszędzie i dla wszystkich

Z Bogusławą Fediuk-Pelińską rozmawia Andrzej Lambryczak.

Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie??
Ta idea jest motywem codziennej aktywności oddanych pracowników i działaczy – wolontariuszy. PCK obchodzi 100 lecie istnienia, a nasz Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze obchodzi 70 lecie. Z tej okazji, poprosiłem o rozmowę panią Bogusławę Fediuk-Pelińską. Pani Bogusława jest związana z PCK od 40 lat. Od 1988 roku nieprzerwanie pełni funkcję sekretarza Lubuskiej Okręgowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK. Wraz z krwiodawcami przeżyła trudny okres przemian gospodarczo-politycznych kiedy wydawało się, że idea honorowego oddawania krwi umrze. Oto jak wspomina tamten okres legenda zielonogórskiego krwiodawstwa.

Transformacje w Polskim Czerwonym Krzyżu przeżyliśmy w miarę spokojnie natomiast zrodziły się obawy o przyszłość honorowego krwiodawstwa. W roku 1988 mieliśmy w swoich strukturach ponad 100 Klubów HDK PCK działających niemal we wszystkich zakładach pracy na terenie naszego województwa. Bardzo szybko w związku z upadkiem bądź likwidacją zakładów pracy liczba klubów spadła o połowę. Do tego zaczęły pojawiać się szalone pomysły, żeby krwiodawstwo skomercjalizować czyli kupować krew od dawców. Jedną z podstawowych zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest HUMANITARYZM. Polski Czerwony Krzyż kierując się tą zasadą zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz poszanowania osobowości człowieka. Na kupowanie od ludzi krwi, traktowanie jej jak towaru nie mogliśmy się zgodzić. Członkowie PCK postanowili nie tylko obronić ideę honorowego krwiodawstwa ale maksymalnie rozpropagować ją w społeczeństwie.

To, że obecnie w województwie działa cała sieć klubów honorowych dawców krwi w tym wiele młodzieżowych dowodzi, że ta praca przyniosła efekty. Jest to między innymi pani zasługą.
Od ponad 30 lat jestem Sekretarzem Lubuskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa i wspólnie z Janem Kowalczykiem kierujemy pracą 50 klubów HDK PCK skupiających ponad 3500 członków i wolontariuszy. W woj. lubuskim działa 50 klubów HDK PCK w tym połowa to Kluby Młodzieżowe działające przy Szkołach Średnich. Osobiście zorganizowałam (przy wsparciu Wójta Gminy w Lubrzy i Dowódcy JW. w Skwierzynie) dwa Kluby HDK PCK: przy Urzędzie Gminy w Lubrzy oraz przy Jednostce Wojskowej w Skwierzynie ? Rakietowcy?. W obu tych Klubach zrzeszonych jest ponad 100 członków. Krew oddaje honorowo także wiele osób niezrzeszonych w Klubach.
Rok 2019 to rok szczególny dla naszej organizacji, która została utworzona tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Początkowo, jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, a w 1927r. zmieniono nazwę na Polski Czerwony Krzyż. Przyznam, że nie myślałam, że ten wspaniały jubileusz będę obchodzić w pracy razem z moimi koleżankami i kolegami i moimi krwiodawcami.
Jak świętujecie ten jubileusz?
9 stycznia 2019r. wspólnie z Muzeum Zieli Lubuskiej przygotowaliśmy wystawę poświęconą 100-leciu Polskiego Czerwonego Krzyża. Podobne wystawy zostały zorganizowane przez Oddziały Rejonowe PCK w Żarach i Nowej Soli wspólnie z Muzeami w tym miejscowościach.
18 stycznia 2019 w dniu powstania Polskiego Czerwonego Krzyża odsłoniliśmy w Zielonej Górze naszego ?Bachusika-Pecekiusza?. Wszystkie wydarzenia związane z jubileuszem zostały uwiecznione w kronice, którą prowadziłam przez miniony rok. Jest ona do wglądu w biurze Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Działalność PCK w zakresie upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa to cała gama projektów w których pani uczestniczy z wielkim zaangażowaniem i całym sercem. Od wielu lat organizujecie pomoc dla najbardziej potrzebujących, organizujecie konkursy dla szkół i studentów, ale także plastyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów promujące ideę krwiodawstwa, organizujecie ogólnopolskie rajdy samochodowe dla honorowych dawców krwi, wiele imprez i akcji dzięki którym wciąż przybywa u nas honorowych dawców krwi.
Wymienił Pan niemal wszystkie wydarzenia, które realizuję czy realizował Polski Czerwony Krzyż dla społeczeństwa woj. lubuskiego i dla całej Polski.
Wśród programów i wydarzeń w tej chwili realizowanych można wymienić m.in.:
? Młoda Krew Ratuje Zycie? program skierowany do młodzieży szkół średnich i wyższych uczelni
? Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie ? Ognisty Ratownik ?Gorąca Krew? program skierowany do strażaków ochotników i zawodowych
? Konkurs ? Wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym? ? konkurs skierowany jest do uczniów klas VI Szkół Podstawowych
? Konkurs Plastyczny o tematyce Honorowego Krwiodawstwa ? skierowany do wszystkim placówek oświatowych woj. Lubuskiego (dla wszystkich grup wiekowych)
? Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK PCK organizowany na bazie Ośrodka PCK w Sławie, w którym uczestniczą krwiodawcy z rodzinami z całej Polski. W ten sposób promujemy honorowe krwiodawstwo wśród dzieci i młodzieży
Chcemy w ten sposób podziękować krwiodawcom za to, co robią ? oddając krew ratują życie drugiemu człowiekowi. Ale dla mnie osobiście bardzo ważna jest bezpośrednia komunikacja z krwiodawcami. Często przychodzą do mnie do biura żeby opowiedzieć o swoich kłopotach albo radościach, podsunąć jakiś pomysł albo choćby tylko porozmawiać. Bardzo cenię sobie to, że mi ufają.
Dlatego nie było wątpliwości, kiedy kapituła lubuskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie przyznała pani honorowy tytuł i statuetkę OSOBOWOŚCI ROKU za całokształt działalności Ale to nie jedyne wyróżnienie, jakie spotkało panią za tak aktywną pracę i udane projekty?
Pracuję nie dla odznaczeń czy wyróżnień, jednak mam swoje cztery ulubione wyróżnienia, które sobie najbardziej cenię:
? Kryształowe Serce nadane przez Kapitułę Kryształowego Serca Polskiego Czerwonego Krzyża
? Medal w Służbie Bogu i Ojczyźnie? nadany przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego
? Statuetkę ? Osobowość Roku? 2018 przyznaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP O/ Zielona Góra oraz
? Nagroda Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego ? Złoty Medal

W 2009 roku została Pani odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Najważniejszym wyróżnieniem dla mnie jest sympatia i uśmiech mieszkańców na rzecz, których pracuję..
PCK zapisał się także w historii Przystanku Woodstock. Na czym polegała obecność w tym miejscu?
Od lat uczestniczę w Przystanku Woodstock. Najczęściej nasza praca, która trwała od rana do wieczora polegała na zachęcaniu uczestników do oddawania krwi. Rozmawialiśmy z uczestnikami Przystanku, rozdawaliśmy materiały informacyjne i drobne gadżety, a czasem było i tak, że po takiej rozmowie przychodziliśmy razem z uczestnikiem Przystanku do Punktu Poboru Krwi. Na Przystanek Woodstock wyjeżdżaliśmy grupą około 20 członków i wolontariuszy PCK. W 2007 m.in. z rąk Wojewody Lubuskiego Pana Wojciecha Perczaka za dobrze przygotowaną akcję otrzymałam grafikę z piękną dedykacją, którą pamiętam do dziś. ? W dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w przygotowanie i realizację największego otwartego festiwalu rockowego w Europie Przystanek Woodstock 2007 Wojciech Perczak Wojewoda Lubuski ?.
Od lat realizuje pani cenne inicjatywy pod sztandarem PCK. To wszystko jest pracochłonne i wymaga wielkiego zaangażowania osobistego. Czy Bogusława Fediuk-Pelińska ma jeszcze czas dla rodzinny i bliskich? Czy jest jeszcze miejsce na realizowanie się w innych obszarach życiowych?
Praca zawodowa jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka, jednak rodzina jest najważniejsza. Moja rodzina od wielu, wielu lat uczestniczy we wszystkich wydarzeniach które realizuję – sądzę, że jest to normalne a przy tym sympatyczne i bardzo pomocne. Moja córka Paula doskonale zna historię Czerwonego Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża, a 3,5 letnia wnuczka Pola doskonale rozpoznaje znak Polskiego Czerwonego Krzyża i wie, że babcia pracuje w PCK. Małżonek Zbigniew jest krwiodawcą i bardzo pomocnym wolontariuszem. Posiadam bardzo dużą bibliotekę. Dużo czytam, bo lubię. W tajemnicy powiem, ze kilka lat temu zaczęłam ? zbierać? dzwoneczki. Mam ich ponad 650.
Na zakończenie naszej rozmowy powiem tylko, że jak przygotowywałem się do rozmowy i wpisałem w Google hasło PCK, wyświetliła się natychmiast odpowiedź: Bogusława Fediuk-Pelińska. Serdecznie dziękuję za rozmowę i nisko się kłaniam niezwykłej osobie życząc dalszych lat w zdrowiu i nie mniejszym zaangażowaniu. Wszyscy jesteśmy przekonani, że dzięki takim działaczom jak pani Bogusława Fediuk-Pelińska nigdy nie zabraknie krwi dla ratowania życia.

Inne z sekcji 

Uzdrawiająca Starożytna Wiedza

Współczesna medycyna serwuje coraz to nowsze zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem, najlepszego sprzętu, który ma doprowadzić pacjenta do sprawności psychofizycznej.

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich gorzowian

Z cyklu „Krótko i na temat”, z Anetą Gnaczyńską, menadżerką Klubu Kultury MCK „Zodiak”, rozmawia Ryszard Waldun.