Wywiady

Udana reaktywacja szpitala powiatowego w Krośnie Odrzańskim

25 czerwca 2019 roku w Zachodnim Centrum Medycznym odbyła się konferencja prasowa, podczas której Starosta Krośnieński poinformował o uruchomieniu oddziału wewnętrznego w Krośnie Odrzańskim. Jednocześnie została przedstawiona nowa prezes szpitala oraz ordynator nowo powstałego oddziału. Zrealizowano kolejne istotne cele, które mają na celu ustabilizowanie sytuacji w ZCM. Jak powiedział Starosta Garczyński ?Jest to kolejny krok w stronę stabilizacji sytuacji Zachodniego Centrum Medycznego ? przypomnijmy, że w ciągu pół roku intensywnych działań nowego Zarządu Powiatu Krośnieńskiego „pod skrzydła” szpitala trafiło Pogotowie Ratunkowe, udało się wyposażyć szpital w sprzęt do diagnostyki, a teraz dokonuje się krok milowy – uruchomienie oddziału wewnętrznego? Jednak to nie ostatni nasz cel. Następnym ważnym punktem będzie otwarcie oddziału rehabilitacji w Gubinie.? Na stanowisko Prezesa Z C M powołano dotychczasową Prokurent panią Jolantę Siwicką. Ordynatorem oddziału wewnętrznego został doktor Mikołaj Mądry, a pielęgniarką oddziałową jest pani Agnieszka Spychała. Z tej okazji poprosiłem panią prezes o wywiad.

Pani Prezes moje gratulacje i od razu spytam, co spowodowało, że zdecydowała się pani podjąć to wyzwanie i ulżyć zarządowi powiatu w długotrwałych ?łowach? na to stanowisko. Przecież stanowisko Prokurenta było mniej stresujące i mniej wybuchowe. Czy pamięta pani ilu było poprzedników na tym stanowisku?

Sytuacja finansowa szpitala była bardzo trudna i nadal jeszcze odbiega od ideału.
Wciąż potrzebne jest dofinansowanie właścicieli po to, aby szpital mógł normalnie funkcjonować. Zdecydowałam się na ten krok z dwóch powodów:
– wyniki spółki sukcesywnie się poprawiają i nie widać realnych zagrożeń, aby nadal się nie poprawiały
– miałam okazję przekonać się, że deklaracje władz powiatu o wsparciu i determinacji utrzymania szpitala nie są pustymi słowami, lecz idą za nimi konkretne czyny.

Oddział Lubuski NFZ rozstrzygnął konkurs tym razem poszczęściło się i zgodnie z zapowiedziami i strategią rozwoju ZCM otwieracie od 1 lipca br. oddz. wew. Z czym ?startujecie?, co macie do zaoferowania mieszkańcom powiatu w zakresie usług medycznych w szpitalu – ile łóżek będzie czekać na pacjentów np. na oddziale wew.?

Muszę sprostować nie ?poszczęściło się?, lecz zdecydowała o naszym sukcesie dobra oferta, którą przygotowaliśmy dzięki ciężkiej pracy wielu osób i nowemu bardzo nowoczesnemu sprzętowi, który częściowo został ufundowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego, za ca należy gorąco podziękować Pani Marszałek Elżbiecie Polak i poprzedniemu zarządowi powiatu.
Nasza oferta miała wiele atutów; między innymi fakt, że ordynator oddziału jest zarówno internistą jak i pulmonologiem, co potencjalnie zwiększa zakres leczonych na oddziale chorób, a i pozostali lekarze nie poprzestają na ogólnej internie, ale mają dodatkowe kwalifikacje np. gastroenterologia, diabetologia, kardiologia. Również kadra pielęgniarek to wysokiej klasy specjalistki. Oddział wewnętrzny ma 20 łóżek, w tym 3 łóżka są wyposażone w aparaturę do intensywnego nadzoru.

Ordynatorem oddziału został dr Mikołaj Mądry, internista i pulmonolog – lekarz z długoletnim doświadczeniem. Czy to wystarczy żeby sprostać warunkom kontraktu podpisanego z NFZ. I czy z uwagi na powszechnie znane kłopoty kadrowe innych placówek tego typu krośnieński oddział może być konkurencyjny i przyjazny dla pacjentów?
Jak wcześniej powiedziałam, na oddziale wewnętrznym zatrudniony został nie tylko dr Mikołaj Mądry, oprócz niego zatrudniliśmy jeszcze na stałe Panią Martę Biazik i Karolinę Sputo-Samociak, oprócz nich mamy wsparcie dyżurowe kilku innych lekarzy. Wraz z kadrą pielęgniarską tworzą naprawdę bardzo dobry i wszechstronny zespół specjalistów. Przede wszystkim właśnie ten zespół jest naszym atutem. Udało się go zbudować pomimo braku kadr na rynku. Kluczem do konkurencyjności jest pro-jakościowe nastawienie zespołu, poszanowanie godności i praw pacjentów, także ich bliskich. Jestem przekonana, że ten zespół sprosta wszystkim oczekiwaniom.

Dotychczasowa opinia o naszym szpitalu pewnie jest pani znana. Do tego zawirowania wokół nowo otwartego oddziału. Miły start to nie jest, jak zamierza się pani z tym zmierzyć i sprostać ambitnym planom starostwa?

Wyznaczony plan naprawczy dla szpitala polegać będzie na stabilizacji a następnie rozwoju placówki. Wciąż pracujemy nad ograniczeniem kosztów funkcjonowania, lecz jednocześnie dbamy o to, aby zwiększać przychody. Ciężko pracujemy nad tym, aby szpital osiągnął przynajmniej neutralny finansowo wynik. Poprawa opinii o szpitalu jest w centrum naszego działania, ale jest to proces, który wymaga czasu i przekonania się pacjentów, że szpital jest godny polecenia i spełnia ich oczekiwania.

Dzisiaj mamy sytuację, kiedy powiat zostaje sam na ?polu walki?, bo miasto Gubin opuściło spółkę jakby na znak protestu, że otworzyliście oddział wew. w Krośnie, kiedy on był przypisany w umowie założycielskiej spółki dla Gubina. W zamian dostali oddział rehabilitacyjny, który ich nie zadowala. Mężczyźni nie dogadali się czy pani potrafi te żale ukoić oraz pogodzić interesy i oczekiwania obu stron?

Przede wszystkim względy ekonomiczne zdecydowały o tym, że oddział wewnętrzny został ulokowany w Krośnie Odrzańskim. Leczenie internistyczne to nie jest zamknięty mikroświat, wymaga często konsultacji ze specjalistami, zaawansowanej diagnostyki. To wszystko w Krośnie już jest. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania oddziału wewnętrznego w Gubinie wymagałoby bardzo wysokich stałych nakładów, choćby na przykład konieczność dowożenia (o ile to byłoby możliwe) chorych na konsultacje i diagnostykę do Krosna, itp. Alternatywą byłoby dublowanie tych funkcji w Gubienie, na co
nikogo nie stać. Koncentracja w jednym miejscu jest korzystna nie tylko dla mieszkańców Krosna Odrzańskiego, ale również Gubina i pozostałych gmin. Daje to możliwość zapewnienia leczenia na najwyższym dostępnym nam poziomie. Rozproszenie oznaczałoby znaczne pogorszenie, jakości usług.

ZCM ma od teraz jednego akcjonariusza to jest teraz słabsze czy może wpłynie to na ustabilizowanie sytuacji szpitala. Łatwiej będzie wam ?gasić pożary? i pozwoli skuteczniej krok po kroku może małymi krokami, ale jednak osiągać cele te najbliższe podstawowe, i dalekosiężne. Czy zdaje sobie pani prezes sprawę z faktu, że nie ma tu czasu na miesiąc miodowy a jedynie alleluja i do przodu?

?Alleluja i do przodu?, to jest tu od początku. Z mojego osobistego punktu widzenia będzie łatwiej. Wielość właścicieli wymaga wcześniejszego uzgadniania stanowisk, co wymaga czasu. W biznesie czas jest kluczowy, opóźnianie decyzji z reguły oznacza utracone szanse. Czy ZCM będzie słabsze ? nie sądzę, mam zapewnienia większościowego właściciela, że nie wpłynie to negatywnie na dalsze funkcjonowanie ZCM.

Pani Prezes na koniec naszej rozmowy, co chciałaby pani przekazać mieszkańcom oby miast, w których funkcjonuje szpital oraz pozostałym beneficjentom szpitala z powiatu?
Szpital jest dla wszystkich. Naszym celem jest stabilizacja i rozwój placówki.
Zapewniać będziemy opiekę medyczną oraz poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom całego Powiatu Krośnieńskiego.

Dziękuję za rozmowę i życzę Pani Prezes dużo wytrwałości i szczęścia zawodowego oraz tego, aby nie podzieliła pani losu swoich poprzedników i trwała na stanowisku jak najdłużej. Mówi się, że kobiety łagodzą spory a to w przypadku naszego powiatowego szpitala jest bardzo pożądane.

Na zdjęciu dr M. Mądry, oddziałowa A. Spychała, starosta G. Garczyński oraz prezes ZCM J. Siwicka.
Na zdjęciu dr M. Mądry, oddziałowa A. Spychała, starosta G. Garczyński oraz prezes ZCM J. Siwicka.

Inne z sekcji 

Uzdrawiająca Starożytna Wiedza

Współczesna medycyna serwuje coraz to nowsze zabiegi chirurgiczne z wykorzystaniem, najlepszego sprzętu, który ma doprowadzić pacjenta do sprawności psychofizycznej.

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich gorzowian

Z cyklu „Krótko i na temat”, z Anetą Gnaczyńską, menadżerką Klubu Kultury MCK „Zodiak”, rozmawia Ryszard Waldun.