Aktualności

Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy?2019. 16. Wystawa krajowa.

Każdy, kto myśli, że bibliotekarze to ludzie, którym do szczęścia wystarczają tylko książki, powinien choć raz obejrzeć wystawę pokazującą ludzi książki od całkiem innej strony.
Pomysł wystaw zrodził się w 2004 roku w głowie ówczesnego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach, Jana Wiktora Tyry i został zrealizowany przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Bieniowie.
Pierwsze wystawy były skromne, bowiem ograniczały się li tylko do pasji pracowników obu bibliotek. Stopniowo pojawiali się inni uczestnicy wystaw, najpierw z najbliższej okolicy, później z całego kraju. Rangę wystawy podniosło pokazanie jej w Bibliotece Narodowej z okazji 90-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i objęcie Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy przez stowarzyszenie.
Doroczna wystawa ma charakter wędrujący, wernisaż odbywa się na przemiennie raz w MBP w Żarach, raz w GBP w Bieniowie. Później wystawę można obejrzeć w bibliotekach, które zgłoszą takie zapotrzebowanie do organizatorów.
W tym roku wystawa gościła po raz pierwszy w bibliotece w Wymiarkach. W sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki mieszkańcy gminy Wymiarki i zaproszeni goście mogli obejrzeć efekty pozazawodowej aktywności bibliotekarzy.

Jan Wiktor Tyra w swoim wystąpieniu podsumował piętnaście edycji wystaw. Wzięło w nich udział 260 uczestników, a zwiedzający mogli obejrzeć ponad 2000 eksponatów. Najczęściej było wystawiane rękodzieło, malarstwo i grafika, poezja i proza, fotografia. Rzadziej kolekcjonerstwo, publikacje naukowe i publicystyka oraz edytorstwo. A wystawy gościły wielokrotnie w krajowych bibliotekach różnego szczebla, między innymi w Żaganiu, Świebodzinie, Szprotawie, Sulechowie, Zielonej Górze, Warszawie, Szczytnie czy Bystrzycy Kłodzkiej.

Doroczną wystawę można wypożyczyć za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]