Aktualności

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu. Do tej pory wręczono 46 nagród i 47 złotych dukatów. W roku bieżącym kapituła miała do oceny ogromny dorobek i osiągniecia wielu organizacji i ludzi związanych z rozpowszechnianiem kultury w naszym województwie. Przyznano dwie indywidualne nagrody kulturalne dla: Patrycji Sowińskiej i dr Roberta Rudiaka oraz dwie nagrody zespołowe które wręczono Lubuskiemu Zespołowi Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa oraz Towarzystwu Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Laureatem Złotego Dukata Lubuskiego 2023 został Stanisław Niedbalec, prezes firmy Exalo Drilling. W imieniu prezes firmy laur odebrał Leszek Kania – dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, które firma ta otacza mecenatem. Nagrodę dla TMZK w imieniu towarzystwa odebrali Andrzej Zaborowicz, Andrzej Lambryczak na czele z prezesem towarzystwa Zdzisławem Paduszyńskim. W laudacji można przeczytać” Na przestrzeni minionych 60 lat działalności TMZK, przeprowadzonych zostało dziesiątki a nawet setki spotkań w gronie miłośników historii regionu, ludzi sztuki, działaczy i organizatorów imprez turystycznych i sportowych. Członkowie towarzystwa przejawiają niezwykłą troskę i otaczają opieką miejsca upamiętniające ważne wydarzenia historyczne w życiu dawnych i współczesnych mieszkańców regionu. Za swoją działalność TMZK oraz jego poszczególni członkowie byli uhonorowani licznymi wyróżnieniami i nagrodami przez władze samorządowe Województwa Lubuskiego, Starostwa Krośnieńskiego oraz Gminy Krosno Odrzańskie. Szczególnym wyróżnieniem dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej było przyznanie przez Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2011 odznaki „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”. Laureatów nagrodził Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Łukasz Parycki w towarzystwie Mirosława Glaza – dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Podczas nagradzania wicemarszałek powiedział „tegoroczna edycja to dobra okazja, by pokazać, co się wydarzyło i zmieniło na mapie kulturalnej regionu. Myślę nie tylko o wydarzeniach, ale i inwestycjach. Teatr Lalek, w którym się znajdujemy, to symbol nowoczesności w tej sferze życia. Podobnie, jeśli spojrzymy na pobliskie Muzeum Ziemi Lubuskiej, które w tym roku bije rekordy frekwencji: do listopada odwiedziło je już blisko 30 tys. osób. Spora w tym zasługa nowego obiektu i multimedialnej ekspozycji”. Łukasz Parycki powiedział też „Musimy starać się dotrzeć do najmłodszych, oderwać ich od smartfonów. W sferze kultury nie mamy się czego wstydzić – podkreślił wicemarszałek Porycki, wymieniając też inne instytucje.
Przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze otwarto Centrum Kreatywnej Kultury, zakończyła się modernizacja Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu – obiektu Muzeum Lubuskiego w Gorzowie, a wcześniej gorzowskiego Teatru im. J. Osterwy, trwa remont Filharmonii Zielonogórskiej, realizowany jest projekt modernizacji Pałacu w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli”. Laureaci uhonorowani zostali statuetką, dyplomem i nagrodą pieniężną (dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają) ale zapewne pozwoli ona na dalsze owocne funkcjonowania i rozwój dalszej działalności na niwie kulturalnej. Nasze województwo na kulturę jak zapowiedział wicemarszałek przeznaczy kolejne miliony. Zapewnił, że w przyszłorocznym budżecie na kulturę znajdzie się rekordowe 56 mln zł, do tego jeszcze są pieniądze z programów unijnych. Wiele się będzie działo w województwie w sferze oferty dla mieszkańców, jak i inwestycji. Podczas gali zachwyciła swoim recitalem Anna Haba, która wykonała piosenki z repertuaru Edith Piaf za co zebrała jakże zasłużone brawa. Nie z mniejszym wdziękiem galę prowadziła para aktorska Romana Filipowska i Wojciech Romańczyk. Na koniec gali uczestnicy mieli okazję zwiedzić nowo wybudowane pomieszczenia Teatru Lalek, co pozostawiło na uczestnikach gali duże wrażenia.


Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]